Metsästys: Mies kuoli met­säs­tys­on­net­to­muu­des­sa Pu­das­jär­vel­lä – hau­li­kon laukaus osui va­hin­gos­sa met­säs­tys­ka­ve­riin

tähtijuttu: Kor­ko­jen nousu ra­sit­taa ta­lo­yh­tiöi­tä Ro­va­nie­mel­lä – ra­hoi­tus­vas­ti­ke voi kak­sin­ker­tais­tua

pääkirjoitus: Ra­ja­var­tio­lai­tos eh­dot­taa Venäjän vas­tai­sel­le rajalle entistä pa­rem­pia esteitä poik­keus­ti­lan­teen varalle – aidan ra­ken­nus­työt on aloi­tet­ta­va heti

Pääkirjoitus
Tilaajille

Kai­vos­lain uu­dis­tus edistää de­mo­kra­tiaa li­sää­mäl­lä kuntien pää­tös­val­taa – kuntien teh­tä­vien vä­he­tes­sä on pai­kal­laan, että jois­sa­kin asiois­sa valta kasvaa

Hannukaisen kaivoksen uudelleen avaaminen on ollut yksi kolarilaisten ykköspuheenaiheista vuosien ajan.
Hannukaisen kaivoksen uudelleen avaaminen on ollut yksi kolarilaisten ykköspuheenaiheista vuosien ajan.
Kuva: Jouni Porsanger
Pääkirjoitus // 10.9.2022

Hallituksen ajama kaivoslain uudistus kasvattaa paikallista päätösvaltaa kaivosasioissa. Torstaina julkaistun lakiluonnoksen mukaan kunnat saisivat jatkossa päättää, voidaanko niiden alueelle perustaa kaivos vai ei. Käytännössä kyse on kaavoituksesta, josta päättävät kunnanvaltuustot.

Paikallisen demokratian näkökulmasta muutos on merkittävä, sillä nykyään kaivoksen perustaminen sallitaan tai kielletään maakuntakaavassa. Sen taas hyväksyy maakuntavaltuusto, jonka päättäjiä ei ole valittu suoralla vaalilla. Lakiuudistus antaisi näin kuntalaisille selvästi nykyistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa kaivoksen perustamiseen.