Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa paloi oma­ko­ti­ta­lon sau­nas­sa – yksi savua hen­git­tä­nyt jat­ko­hoi­toon

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Juok­su­har­joit­te­lua kou­lui­hin

THL:n selvityksen mukaan noin 60 prosenttia suomalaisista liikkuu suosituksen mukaan liian vähän. Tästä seuraa valtiollemme 4,7 miljardin euron vuosittaiset kulut. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa- tutkimuksen mukaan riittävästi liikkuvien lasten määrä on edelleen vähentynyt. Suunta, jossa lasten fyysinen toimintakyky heikkenee, on ollut jo vuosia havaittavissa, mutta korjaustoimenpiteissä ei olla tähän mennessä onnistuttu.

Lähes 20 vuoden luokan- ja liikunnanopettajan työurani aikana olen havainnut, että oppilailla juoksuaskeleiden määrä on vahvassa yhteydessä riittävän fyysisen toimintakyvyn saavuttamiseen. Juoksun kautta tuleva iskutus ja hengästyminen ovat ensiarvoisen tärkeitä kasvavalle nuorelle, koska niiden avulla hengitys- ja verenkiertoelimistö sekä tuki- ja liikuntaelimistö vahvistuvat. Juoksuaskeleiden määrän väheneminen on suurin syy lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn heikkenemiseen.

Asian korjaamiseksi ehdotan, että lisäämme lasten peruskouluviikkoon 60 minuuttia ohjattua/valvottua juoksuharjoittelua. Juoksuun käytetyn ajan voi jakaa useammalle koulupäivälle sen mukaan, mikä tuntuu kunkin oppilasryhmän tarpeeseen sopivalta. Tähän emme tarvitse lisämäärärahoja tai tuntikehysmuutoksia vaan nykyresurssien kohdentamista tarkoituksenmukaisella tavalla.

Ehdotan myös kansalliseksi tavoitteeksi, että jokainen peruskoululainen jaksaa oppivelvollisuuden päättyessä liikkua juosten 15 minuutin ajan ja edetä tässä ajassa vähintään 2 000 metriä. Kannustimeksi eduskunta voisi säätää lisämäärärahaa kunnille, jotka tavoitteen parhaiten saavuttavat. Juoksuharjoittelun myötä raha tulee vapautumaan nopeasti kuluista, joita liikkumattomuus koululaisille aiheuttaa.

Yhdyn UKK-instituutin johtajan Tommi Vasankarin vetoomukseen, että lasten ja nuorten liikkumista tulee edistää kaikkia yhteiskunnan sektoreita – valtio, kunnat ja hyvinvointialueet – koskevan yhteistyön kautta.

Haastan kaikki kunnat, koulut, vanhemmat, päättäjät ja muut tahot siirtymään sanoista tekoihin, jotta kehno nykytilanne korjaantuu. Haastan kansanedustajaehdokkaita esittämään ehdotuksensa toimenpiteistä, joilla lasten ja nuorten fyysinen toimintakyky saadaan korjattua tasolle, joka tuottaa yhteiskuntaamme terveitä ja työkykyisiä kansalaisia tulevaisuudessa.

Kirjoittaja on kasvatus- ja liikuntatieteen maisteri.