Juha Sipilä jättää edus­kun­nan tämän kauden jälkeen – "Kolme mie­len­kiin­tois­ta kautta edus­kun­nas­sa riit­tä­vät mi­nul­le"

Sipilä kertoo päätöksestään Rantalakeus-lehdessä.


Kansanedustaja Juha Sipilä kuvattuna kesäkuussa. Sipilä kertoo jättävänsä eduskunnan kuluvan kauden jälkeen.
Kansanedustaja Juha Sipilä kuvattuna kesäkuussa. Sipilä kertoo jättävänsä eduskunnan kuluvan kauden jälkeen.
Kuva: Mauri Ratilainen

Suomen entinen pääministeri ja Keskustan entinen puheenjohtaja Juha Sipilä jättää eduskunnan tämän kauden jälkeen.

Asiasta kertoi Rantalakeus-lehti, ja siitä uutisoivat myös ainakin Iltalehti ja Yle.

– Olen päät­tä­nyt, et­tä en läh­de enää seu­raa­vis­sa vaa­leis­sa eh­dol­le. Kol­me mie­len­kiin­tois­ta kaut­ta edus­kun­nas­sa riit­tä­vät minul­le, ja nyt on tois­ten vuo­ro, kansanedustaja Sipilä toteaa Rantalakeuden haastattelussa.

Lehden mukaan Juha Si­pi­lä muut­taa puo­li­son­sa Min­na-Maa­ria Si­pi­län kans­sa Si­poos­ta ta­kai­sin Kem­pe­lee­seen. Pari halusi palata paikkakunnalle.

– Ryh­dyim­me ha­ke­maan hie­man pie­nem­pää asun­toa tääl­tä, ja se löy­tyi tal­vel­la. Nyt kul­jen vii­kot edus­kun­nas­sa ja tu­len viikonlo­puik­si Kem­pe­lee­seen, Sipilä toteaa lehdessä.