Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Pääkirjoitus
Tilaajille

Jos ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys ei lisää työtä, eikä vähennä har­maa­ta ta­lout­ta, mihin sitä tar­vi­taan?

Kotitalousvähennyksen on uskottu kohentavan työllisyyttä ja vähentävän harmaata taloutta. Tässä uskossa ovat olleet sekä päättäjät että veronmaksajat. Nyt uskoa horjuttaa tuore tutkimus, jonka mukaan vähennys ei kohenna työllisyyttä, eikä vähennä harmaata taloutta.

Kotitalousvähennyksessä osan kodissa teetetyn työn kustannuksista on voinut vähentää tuloverotuksesta. Remontti-, siivous- ja hoivatöistä on myönnetty vuosittain noin 400 miljoonan euron vähennykset.