tapahtumat: Pe­rin­tei­siä juh­lal­li­suuk­sia, tal­vi­uin­tia ja yh­teis­lau­lua – näin it­se­näi­syys­päi­vää vie­te­tään Ro­va­nie­mel­lä

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Juhlapyhä: Lapin Kansa il­mes­tyy it­se­näi­syys­päi­vä­nä vain nä­köis­leh­te­nä ver­kos­sa – seu­raa­va pai­net­tu lehti il­mes­tyy per­jan­tai­na 8.12.

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Jät­ti­urak­ka etenee ai­ka­tau­lus­sa - Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maa­vah­vuus lä­hes­tyy jo kahta tuhatta henkeä

Työmaalla asentajia ja rakentajia työskentelee aina useiden kymmenien metrien korkeuteen saakka. Asennus-, ja kokoonpanotyöt pyritään kuitenkin tekemään mahdollisimman pitkälle maan tasalla, ennen osien nostamista paikoilleen.
Työmaalla asentajia ja rakentajia työskentelee aina useiden kymmenien metrien korkeuteen saakka. Asennus-, ja kokoonpanotyöt pyritään kuitenkin tekemään mahdollisimman pitkälle maan tasalla, ennen osien nostamista paikoilleen.
Kuva: Suvi Pirinen

Kemin uuden sellutehtaan rakentaminen etenee aikataulussa. Näin vakuutettiin Metsä Fibreltä viime viikon tiistaina järjestetyssä lehdistötilaisuudessa. Seuraavana päivänä tehdasprojektin etenemistä esiteltiin kaikille avoimessa virtuaalisessa yleisötilaisuudessa.

Tällä hetkellä työmaalla ovat käynnissä kaikki rakentamisen työvaiheet maanrakennuksesta ja runkojen pystytyksestä sähköasennuksiin. Rakentaminen ja asentaminen ovat kulkeneet rinnakkain jo viime kesästä lähtien, mutta nyt painopiste on siirtymässä yhä enemmän asentamiseen.

– Rakentamistoiminta vähenee pikkuhiljaa asentamistoiminnan lisääntyessä. Niiden yhteensovittaminen on keskeisin asia tällä hetkellä, kertoo biotuotetehtaan projektinjohtaja Jari-Pekka Johansson.

Työmaavahvuus on noussut jo noin kahteen tuhanteen henkeen. Työntekijöiden määrä kasvaa edelleen nopeasti asentamisen lisääntyessä, kunnes se saavuttaa huippunsa lokakuun paikkeilla, jolloin tehdastyömaalla tulee työskentelemään yhtä aikaa yli 3000 henkilöä.

Biotuotetehtaan harjannostajaisia vietettiin toukokuun 18. päivä työntekijöiden kesken ilman kutsuvieraita.

Biotuotetehtaan työmaalla ovat nyt käynnissä kaikki rakentamisen työvaiheet. Rakentaminen ja asentaminen kulkevat rinnakkain.
Biotuotetehtaan työmaalla ovat nyt käynnissä kaikki rakentamisen työvaiheet. Rakentaminen ja asentaminen kulkevat rinnakkain.
Kuva: Suvi Pirinen

Sota ei vaikuttanut

Vaikeasta maailmanpoliittisesta tilanteesta ja koronapandemiasta huolimatta biotuotetehtaan rakennusprojekti on edennyt suunnitellusti.

– Ukrainan sodan vaikutus on ollut suurin betonin ja raudan saatavuuteen, mutta se rakennusvaihe tehtaalla oli jo ohi sodan alkaessa.

Rakennusmateriaalien hinnannousu kuitenkin nosti biotuotetehtaan kustannusarviota investointipäätöksen jälkeen 250 miljoonalla eurolla. Muitakin haasteita on ollut.

– Elektroniikkakomponenttien saatavuudessa on ollut koronan takia haasteita, ja sota ei ainakaan helpottanut tilannetta, Johansson kertoo.

Haasteista huolimatta tehdas on valmistumassa suunnitelmien mukaisesti loppukesästä 2023, ja se käynnistetään saman vuoden lokakuuhun mennessä. Koekäyttöä aloitellaan jo vuoden alusta.

Massatehtaalla tehdään tällä hetkellä sähköasennuksia.
Massatehtaalla tehdään tällä hetkellä sähköasennuksia.
Kuva: Suvi Pirinen

Korkea kotimaisuusaste

Metsä Fibren mukaan suomalaiset toimijat ovat olleet kilpailukykyisiä ja niiden osuus projektissa on merkittävä. Paikalliset toimijat ovat myös hyvin edustettuina. Työmaan rekisterissä on yhteensä noin 1500 yritystä, joista työmaalla yhtä aikaa on noin 500. Johanssonin mukaan suurin osa yrityksistä on Lapista ja Pohjois-Pohjanmaalta. Myös työvoimasta pääosa on suomalaisia.

– Tehdasprojektin kotimaisuusaste on korkea, noin 70 prosenttia.

Metsä Group arvioi rakennusvaiheen työllisyysvaikutukseksi 10 000 henkilötyövuotta, josta yli puolet tehdään Kemissä.

Rekrytointiin saattaa kuitenkin tulla haasteita syksyä kohti mentäessä, kun yhä suurempi määrä työvoimaa tarvitaan erikoisosaamista vaativiin asennuksiin. Metsä Groupilta kerrotaan, että Kemin alueella on ollut jo nyt haasteena saada rekrytoitua sähköautomaatiotekniikan osaajia.

Sellutehtaan rakennusten mittasuhteet ovat suuria: taustalla näkyvä soodakattilan teräsrunko saavuttaa 82 metrin harjakorkeutensa alkukesästä.
Sellutehtaan rakennusten mittasuhteet ovat suuria: taustalla näkyvä soodakattilan teräsrunko saavuttaa 82 metrin harjakorkeutensa alkukesästä.
Kuva: Suvi Pirinen

Tusina yritystä suljettu työmaalta

Metsä Fibre on luvannut varmistaa, että tehdastyömaalla noudatetaan tilaajavastuulakia, työlainsäädäntöä ja työehtosopimuksia. Yritysten taustat tarkastetaan jo etukäteen ja varmistetaan, että kaikki tietävät yhteiset pelisäännöt. Epäkohtiin puuttumisessa on otettu tiukka linja, ja työmaalla onkin estetty 12 yrityksen toiminta.

– Seitsemältä yritykseltä on estetty pääsy työmaalle. Lisäksi pistotarkastuksissa on löytynyt viisi yritystä, joiden toiminta ei ole ollut sovitun mukaista, ja jotka eivät ole halunneet muuttaa toimintatapojaan. Nämä yritykset on suljettu työmaalta.

Kyseisten yritysten toiminta ei ole ollut työlain tai työehtosopimuksen mukaista. Johanssonin mukaan epäkohdat pyritään kuitenkin aina ensin ratkaisemaan keskustelemalla. Työmaalta suljetuista yrityksistä noin puolet on ollut suomalaisia.

Sahasaarenkadun työt valmistuvat

Itse tehtaan lisäksi myös muu infra on valmistumassa ajallaan. Uuden tehtaalta valtakunnanverkkoon vedettävän 15 kilometrin mittaisen voimalinjan kaikki tolpat on nyt asetettu paikoilleen ja johtimia vedetään tolpille.

Ajoksen satamassa Metsä Fibre rakentaa 3700 neliön tuotevarastoa, joka valmistuu tämän vuoden neljännellä vuosineljänneksellä. Kemin Satama oy ruoppaa satama-allasta, joka syvenee kymmenestä kahteentoista metriin, sekä rakentaa 400 metriä pitkän uuden laiturin. Väylävirasto taas syventää meriväylän 12 metrin syvyyteen.

Sahasaarenkadulla tehtävät parannustyöt ovat myös valmistumassa. Sekä Metsä Fibren rakentama 4,5 kilometrin yksityisraide, että Väyläviraston rakentama kaksoisraide valmistuvat tämän vuoden aikana. Junaliikenne yksityisraiteella käynnistyy vuoden loppuun mennessä. Kemin kaupungin toteuttamat kadun muutostyöt valmistuvat pääosin tänä kesänä, ja poikkeukselliset liikennejärjestelyt poistuvat.

Kaikki valmiin biotuotetehtaan ja koko tehdasalueen raskas ajoneuvoliikenne ja junaliikenne tulee kulkemaan Sahasaarenkadun kautta.

-
Kuva: Suvi Pirinen
Metsä Group

Kemin uusi biotuotetehdas

Käyttää 7,6 miljoonaa kuutiometriä puuta vuodessa.

Sellun valmistus vuodessa 1,5 miljoonaa tonnia, josta vientiin menee 70 prosenttia.

Investointi 1,85 miljardia euroa.

Sähköenergian omavaraisuus 250 prosenttia.

Sähköntuotanto vuodessa 2 TWh sivutuotteena tehdasprosesseissa

Rakennusvaiheessa työllisyysvaikutus on 10 000 henkilötyövuotta, joista yli puolet Kemissä.

Eri työntekijöitä koko projektin aikana noin 15 000.

Suurinvestointi turvaa nykyiset 250 työpaikkaa tehdasalueella.

Suorassa arvoketjussa työllistää Suomessa 2 500 henkilöä, joista uusia työpaikkoja 1500.

Uudet työpaikat syntyvät pääasiassa puunkorjuuseen ja kuljetuksiin.

Veitsiluotolaiset sijoittuneet hyvin

Kemin kaupungin elinvoimajohtaja Mervi Nikander kertoo, että Metsä Fibren suurinvestointi on ollut pelastus rakennemuutosten kanssa kamppailevalle kaupungille.

– Työmarkkinat ovat vetäneet hyvin, ja työttömyysaste pudonnut noin 12,5 prosenttiin, mikä on aikaisempaan verrattuna hyvä tilanne. Tehtaalla on ollut positiivinen vaikutus eri tukitoimintoihin, ja teollisuudessa on ollut uutta kasvua alueella.

Stora Enson Veitsiluodon tehtaalta työttömäksi jääneille oli talven aikana järjestetty kohdennettua tiedotusta Metsä Groupin tehdasrakentamisen työmahdollisuuksista, ja heitä onkin siirtynyt runsaasti töihin rakennustyömaalle.

– Ainoastaan 50 henkilöä on enää sijoittumatta mihinkään uuteen työtehtävään, ja odottamassa toimenpiteitä, Nikander sanoo.