Virusmuunnos: Hal­li­tus kieltää maa­han­tu­lon seit­se­mäs­tä ete­läi­sen Afrikan maasta – Suomen kan­sa­lai­set ja Suo­mes­sa va­ki­nai­ses­ti asuvat saavat aina palata

Maanjäristykset: Utsjoen tä­räh­te­lyt var­mis­tui­vat maan­jä­ris­tyk­sek­si –  jä­ris­tys­kes­kus oli Norjan puo­lel­la 13,6 ki­lo­met­rin sy­vyy­des­sä

Äänestys: Mikä on Sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma – äänestä ja osal­lis­tu ar­von­taan

Pääkirjoitus
Tilaajille

Jah­kai­lu ja te­ko­syi­den et­si­mi­nen riit­tää, nyt on Norjan mallin aika

Lappi tunnetaan ikuisuushankkeistaan, joista tunnetuimmat lienevät Jäämeren rata, Sokli, Vuotos ja Norjan malli. Vuotos on kuopattu, kiskotie pohjoiseen uhkaa siirtyä toteutumattomien unelmien mappiin ja Itä-Lappiin kaavailtu kaivoskin lykkääntyi hamaan tulevaisuuteen. Sen sijaan jo muutamaan kertaan hylätty Norjan malli on heräämässä taas henkiin.

Norjan mallilla tarkoitetaan aluepoliittisia tekoja, joilla vuonomaa on saanut hidastettua muuttovirtaa pohjoisesta etelään. Norja on tukenut harvaan asutulla alueella asumista jo 30 vuotta. Opintolainojen anteeksiannon lisäksi työnantajamaksuja on poistettu, sähkömaksuja on alennettu, henkilöverotusta on kevennetty ja lapsilisiä on korotettu. Yritystuet ja muut avustukset ovat olleet Finnmarkissa ja Pohjois-Tromssassa muuta maata korkeammat. Moni pohjoisen kylä on herännyt henkiin.