PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ronapas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Tilaajille

Jää­kä­ri­pri­kaa­tin val­mius­yk­sik­kö har­joit­te­lee Sal­las­sa – Har­joi­tuk­sen ko­ko­nais­vah­vuus noin 260 hen­ki­löä

Jääkäriprikaatin valmiusyksikön RYSKE -harjoitus järjestetään Salla−Kursu−Ahvenselkä−Kelloselkä alueella 9.−13.8.

Harjoitukseen osallistuu Jääkäriprikaatin, Kainuun prikaatin ja Lapin rajavartioston joukkoja, kokonaisvahvuus on noin 260 henkilöä ja 67 ajoneuvoa ja 4 helikopteria.