Saamelaiskäräjävaalit: Ään­ten­las­ken­ta on alkanut – en­sim­mäi­set epä­vi­ral­li­set tu­lok­set il­moi­te­taan tiis­tai­aa­mu­na

Tietomurto: Satojen Lapin hy­vin­voin­ti­alueen asiak­kai­den tietoja on saat­ta­nut joutua vääriin käsiin – koskee in­kon­ti­nens­si- ja dia­be­tes­tuot­tei­den ko­tiin­kul­je­tus­pal­ve­lun asiak­kai­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Itä­ra­jan ai­taa­mi­nen aloi­te­taan Sal­las­ta – par­haas­sa ta­pauk­ses­sa neljän ki­lo­met­rin aita val­mis­tuu ra­ja-ase­mal­le jo tänä vuonna

Esteaidan pilotti- eli kokeilurakentaminen on meneillään Imatralla. Työ valmistuu hieman myöhässä.

Imatran Pelkolassa rakenteilla olevan itärajan esteaidan pilottihankkeen valmistuminen on myöhästynyt kuukaudella, kertoo Rajavartiolaitos. Alun perin kesäkuun loppuun mennessä valmistuvaksi suunnitellun esteaidan arvioidaan nyt valmistuvan heinäkuun lopulla.

Noin kolmen kilometrin pituinen Pelkolan pilottiaita otetaan näillä näkymin täyteen käyttöön elokuussa. Pilottiaidan pystytys ja siihen liittyvien sähkö- ja valvontajärjestelmien asennus on vielä kesken. Aitaan liittyvän tien runko on valmis.

Korkeutta aidan teräsosuudella on kolme metriä, ja kun päälle on vielä lisätty piikkilanka, pituutta sillä on yhteensä 3,5 metriä. Lopullisen raja-aidan korkeuden kerrotaan olevan sama kuin pilottiaidalla.

Venäjän-vastaista itärajaa on suunniteltu aidattavaksi yhteensä noin 200 kilometrin verran.

Rajavartiolaitoksen pilottihanke uudesta raja-aidasta ulottuu myös Lappiin, kun Sallassa testataan suolle rakentamista.
Rajavartiolaitoksen pilottihanke uudesta raja-aidasta ulottuu myös Lappiin, kun Sallassa testataan suolle rakentamista.
Kuva: Rajavartiolaitos

Vaikka pilottiaidan rakentaminen on vielä kesken, varsinaisen esteaidan suunnittelu on meneillään. Ensimmäinen pätkä rakennetaan Sallaan ehkä jo tämän vuoden aikana.

Hankepäällikkö Ismo Kurki rajavartiolaitokselta kertoo, että Sallan raja-asema on aitahankkeen tärkeimmiksi luokiteltuja kohteita. Ensimmäiseksi työmaaksi se valikoitui siksi, että siellä voidaan testata suolle rakentamista.

Suoalueet ovat aidan rakentamisen haastavimpia osuuksia. Suunnitelmissa on käyttää betoniponttonitietä.

– Siellä oli sopiva suoalue rajanylityspaikan eteläpuolella, Kurki sanoo.

Sallan rakennushankkeen kilpailutus on käynnissä, ja maanomistajiin on oltu jo yhteydessä. Kurjen mukaan maat omistaa pääosin valtio, mutta vanhan ratapenkan varressa on joitakin yksityisiä kiinteistöjä.

Sallaan aitaa rakennetaan yhteensä neljä kilometriä raja-aseman molemmin puolin. Parhaimmillaan se voisi valmistua jo tänä vuonna, mutta Kurjen mukaan betoniponttonitien pilottikokeilu näyttää, mikä on oikea ajankohta rakentamiseen.

– Siihen liittyy epävarmuutta, että onko oikea rakentamisajankohta sulan maan aikana vai kun suo on jäässä, Kurki sanoo.

Aidalla varaudutaan laittomalla maahantulolla vaikuttamiseen

Rajavartiolaitoksen mukaan esteaidalla varaudutaan laajaan tai välineellistettyyn laittomaan maahantuloon, joka vaarantaa kansallista turvallisuutta, yleistä järjestystä tai kansanterveyttä.

Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja, everstiluutnantti Jukka Lukkarin mukaan aita estää välittömän läpikulun sekä ylittämisen ja alittamisen, minkä lisäksi aita hidastaa ja ohjaa liikettä. Lukkarin mukaan aidan yhteyteen valmistuva tie mahdollistaa rajavartioston entistä nopeamman liikkuvuuden ja rajatapahtumiin puuttumisen.

Rajavartiolaitos kertoo, että mahdollisessa laaja-alaisen vaikuttamisen tilanteessa sen tehtäväksi voi monin paikoin tulla ihmisten maahan pääsyn estäminen, jos valtioneuvosto tekee päätöksen kansainvälisen suojelun hakemisen keskittämisestä tiettyyn paikkaan.