kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Tilaajille

In­ter­ne­tin isossa tel­tas­sa – Di­gi­re­por­taa­sis­sa tehdään täs­mä­ha­vain­to­ja So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lien vir­tuaa­li­sel­la fes­ti­vaa­li­alueel­la

Kitisenrannan koulu kesäkuussa 1987. Yksi konstikas mikki, yksi zoomaava kamera, kaksi legendaa sekä kolme kieltä – ranska, suomi ja ennen kaikkea elokuva.

– Joo, hän oli vuorenvarma, ettei täällä kello kymmeneltä aamulla ois ketään. Yllätitte hänet.