Pääkirjoitus: Suur­pe­dot tap­poi­vat 2020 en­nä­tys­mää­rän poroja, mikä näkyi myös valtion mak­sa­mis­sa kor­vauk­sis­sa – sys­tee­mis­sä on yhä paljon pa­ran­ta­mi­sen varaa

Petovahinkokorvaukset: Ka­to­tal­ven kallis lasku – Vuonna 2020 po­ron­omis­ta­jil­le mak­set­tiin kor­vauk­sia 7,3 mil­joo­naa euroa

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Ina­ri­jär­ven kalojen lois­ti­lan­ne näyttää pa­ran­tu­neen viime vuosina – hauen pyynti on vä­hen­tä­nyt sii­ko­jen loisia

Inari

Inarijärven kaloissa on entistä vähemmän loisia, Luonnonvarakeskuksesta (Luke) kerrotaan. Raportti aiheesta on parhaillaan valmistumassa.

Tutkija Erno Salonen kertoo, että järven loistilanne on ollut aika ajoin paha erityisesti rautuun ja taimeneen tarttuvan lokkilapamadon osalta. Loistilannetta on tarkkailtu 1960-luvulta alkaen, jolloin tilanne oli erittäin hankala. Sen jälkeen Inarijärvessä on ollut paljon lokkilapamatoa muun muassa 1990-luvulla ja 2010-luvulla.