Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Pääkirjoitus

Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä – Dubain il­mas­to­ko­kouk­ses­sa nähdään maail­man il­mas­tol­li­sen krii­si­tie­toi­suu­den tämän het­ki­nen tila

Alkutalvi on ollut Lapissa kylmin aikoihin, mikä on saattanut herättää joissakin toivon siitä, että ilmastonmuutos on peruttu. Optimismi on yleensä aina hyvästä, mutta tässä tapauksessa sille ei löydy katetta. Totuus on, että ilmastonmuutos etenee kiihtyvällä vauhdilla, eikä ole enää pysäytettävissä.

Valtaosa autoista kulkee yhä fossiilisilla polttoaineilla.
Valtaosa autoista kulkee yhä fossiilisilla polttoaineilla.
Kuva: Lännen Media

YK:n ilmastokokouksessa Dubaissa pohditaan parhaillaan sitä, ovatko Pariisin ilmastosopimukseen 2015 sitoutuneet valtiot onnistuneet rajoittamaan ilmaston lämpenemisen sovittuun 1,5 asteeseen. Tosin vastaus on jo tiedossa – eivät ole. Maailma on lämmennyt jo 1,2 asteella esiteollisesta ajasta eli vuosista 1850–1900. Maapallon lämpöennätyksiä rikotaan lähes vuosittain ja planeettamme etenee nykyisellä päästövähennyskehityksellä kohti 2,5–3 asteen lämpenemistä vuosisadan loppuun mennessä.

Eurooppa lämpenee muuta maailman nopeammin ja erityisen nopeaa muutos on sen pohjoisosissa, kuten Suomessa.

Suomen ympäristökeskus on arvioinut kohdennettujen lämpötila-analyysien perusteella, että Lappi lämpenee tulevan 50 vuoden aikana 2–3 astetta nykytilaan verrattuna, jos Pariisin ilmastosopimuksessa sovituissa ilmastotoimissa pysytään ja ne toteutuvat. Ellei pysytä, lämpötila voi nousta jopa 4–5 asteella. Lähtötilanne vahvistaa muutosta, sillä esimerkiksi Tunturi-Lappi on lämmennyt jo parilla asteella esiteollisesta ajasta.

Eurooppaan on luvassa lisää rankkasateita ja tulvia sekä helteitä ja kuivuutta. Suomen talvet lyhentyvät ja lauhtuvat. Etelä-Suomen ilmasto muuttuu keskieurooppalaiseksi ja Lapin ilmasto eteläsuomalaiseksi vuosisadan loppuun mennessä.

Kasvukausi pitenee jopa parilla kuukaudella. Eteläiset eläin- ja kasvilajit – tuholaisetkin – leviävät pohjoiseen, joka menettää osan lajeistaan. Keväthanget siirtyvät vanhojen muisteluihin, tilalle tulevat entistä aikaisemmat ja vuolaammat tulvat.

Muutoksen pelottavin piirre on sen nopeus. 2000-luvulla syntyneet tulevat näkemään sen kaikki seuraukset.

Koska muutos on vääjäämätön, se on pakko hyväksyä ja siihen on alettava sopeutua. Pelolle ei pidä antaa valtaa, sillä kyse ei ole maailmanlopusta. Valtaosa maapallosta, mukaan lukien Lappi, säilyy asuinkelpoisena pitkälle tulevaisuuteen ja vieläkin pidemmälle, kunhan teemme kaikkemme ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Dubain ilmastokokous ei pysäytä ilmastonmuutosta, mutta parhaassa tapauksessa se hidastaa sitä hieman. Kuten aiemmillekin kokouksille, myös tälle on ladattu etukäteen turhan isoja odotuksia. Ilmastotoimien kunnianhimoa halutaan nostaa entisestään, vaikka osa aiemmin sovituistakin toimista on jäänyt tekemättä. Tiedossa on, ettei maapallo pelastu puheella, vaan teoilla.

EU:n tavoitteena on saada päätösasiakirjaan maininta fossiilisista polttoaineista luopumisesta, mikä ei liene kaikkien, varsinkaan fossiilisista polttoaineista edelleen riippuvaisten maiden mieleen. Kiina on jo ampunut EU:n tavoitteen alas epärealistisena.

Tämä ei lupaa välttämättä hyvää ilmastonmuutoksen vastaiselle taistelulle, jota voidaan kutsua myös taisteluksi fossiilisia polttoaineita vastaan.

P.S.

Ilmasto lämpenee näillä näkymin ainakin 2060-luvulle saakka, sovittiin ilmastokokouksissa mitä tahansa. Osa muutoksista on peruuttamattomia, esimerkiksi jäätiköiden sulamisen ja merien pinnan nousun ennakoidaan jatkuvan jopa tuhansien vuosien ajan (HS 30.11.). Ratkaisevaa muutosvauhdissa on se, miten nopeasti fossiiliset polttoaineet saadaan korvattua uusiutuvilla energialähteillä. Euroopassa tässä ollaan jo matkalla parempaan – aurinko- ja tuulivoiman osuus ylitti viime vuonna ensi kertaa fossiilisen maakaasun sähköntuotannossa.