Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ih­met­te­let­kö, miksi pre­si­dent­ti Nii­nis­tö ei ole ko­va­tu­loi­sim­pien lis­tal­la? – Tässä syy vaa­ti­mat­to­miin tu­loi­hin

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön verotettavat tulot olivat alle 40 000 euroa.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistön verotettavat tulot olivat alle 40 000 euroa.
Kuva: Joel Maisalmi

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön verotettavat tulot vuonna 2018 olivat vaatimattomat 37 569 euroa.

Tuloista 36 136 euroa oli pääomatuloja. Ansiotuloja Niinistö sai vain 1 433 euroa. Niinistön verotettavat tulot tosin yli tuplaantuivat vuodesta 2017, jolloin ne olivat 16 840 euroa.

Syy vaatimattomiin tuloihin piilee siinä, että presidentin palkkio Suomessa on verovapaata tuloa. Se ei siis näy verotettavissa tuloissa, jotka veropäivänä julkaistaan.

Presidentin vuotuinen palkkio on 126 000 euroa. Palkkion lisäksi presidentille kuuluu asunto, jonka kunnossapito, lämmitys, valaistus ja sisustus sekä tarpeellinen henkilökunta kustannetaan valtion varoilla. Myös asuntoetu on verovapaa.

Palkkion lisäksi Presidentin puoliso ei saa palkkiota tai muuta korvausta asemansa johdosta. Presidentillä voi kuitenkin olla muita tuloja, joita verotetaan normaalisti.

Presidentti Niinistön puolison rouva Jenni Haukion tulot vuonna 2018 olivat 68402 euroa. Presidentin puoliso ei saa palkkiota tai muuta korvausta asemansa johdosta.

Myös eläke verovapaata

Tasavallan presidentin vuotuisesta palkkiosta säädetään laissa ja palkkio pysyy samana, kunnes eduskunta muuttaa sitä.

Palkkio on ollut nykytasolla aprillipäivästä 2013 saakka. Tuolloin sitä laskettiin presidentti Niinistön aloitteesta vuoden 2006 tasolle. Ensimmäisen presidenttivuotensa aikana Niinistön palkkio oli 160 000 euroa.

Myös tasavallan presidentin eläkkeestä säädetään laissa ja se on 60 prosenttia presidentin palkkiosta. Täyden eläkkeen saa vähintään kuusi vuotta presidenttinä toiminut henkilö. Myös eläke on verovapaata.

Valtio voi lisäksi kustantaa eläkkeellä olevalle presidentille sopivan asunnon kohtuullista vuokra vastaan sekä tarjota erilliset työtilat ja antaa kuljetus-, turvallisuus-, sihteeri- ja toimistopalveluita.

Kaikki verouutiset löydät täältä:

https://www.lapinkansa.fi/verot

Verokoneemme löydät täältä:

https://www.lapinkansa.fi/verokone