Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Hy­vin­voin­ti­kat­saus: Suo­ma­lais­ten työ- ja toi­min­ta­ky­ky ovat heik­ke­ne­mäs­sä – uhkaa jo ta­lou­del­lis­ta ja so­siaa­lis­ta kes­tä­vyyt­tä

Suomalaisten työ- ja toimintakyky ovat heikkenemässä pitkään jatkuneen hyvän kehityksen jälkeen. Asiasta varoittavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Kela hyvinvointikatsauksessaan.

Syitä 2010-luvulla alkaneeseen huonoon käänteeseen ovat mielenterveyden ongelmat, lihavuus, huono ravitsemus, vähäinen liikunta, tupakointi ja päihteiden käyttö. Samoin taustalla vaikuttavat keskeiset kansantaudit, kuten sydän- ja verisuonitaudit.

Esimerkiksi mielenterveysoireilu on viime vuosina lisääntynyt Suomessa, ja siitä johtuva sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on poikkeuksellisen korkea.

Hyvinvointikatsauksessa painotetaan, että uuden hallituksen on kriittisen tärkeää vahvistaa väestön työ- ja toimintakykyä. Mahdollisimman monen työikäisen on oltava töissä jo siitä syystä, että Suomen väestö ikääntyy.

Tiistaina julkaistu katsaus tehtiin sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta.