Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­jas­sa neljä uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Tilaajille

Huoli lä­hi­pal­ve­luis­ta ja hen­ki­lös­tös­tä – Lapin kun­nis­sa huo­leh­di­taan, miten so­te-uu­dis­tus var­mis­taa osaa­vien työn­te­ki­jöi­den saa­ta­vuu­den

Monet Lapin kunnat päättivät sote-lausunnostaan maanantaina.

Rovaniemen kaupunki haluaa, että oppilas- ja opiskelijahuoltoa ei siirretä sote-uudistuksessa maakunnan järjestettäväksi.

– Psykologi ja -kuraattoripalveluiden tulee jatkossakin säilyä kiinteänä osana päiväkotien ja koulujen toimintaa, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala perustelee.