Pääkirjoitus: Kylien ke­hit­tä­mis­sää­tiön al­ku­pää­omas­ta on tehtävä eri­tyis­ti­lin­tar­kas­tus, to­tuu­den sel­vit­tä­mien on kaik­kien etu

kolumni: Päi­vä­kir­ja: Re­ser­vi­läis­toi­min­ta tuo so­pi­vas­ti jän­ni­tys­tä ta­sai­seen arkeen

Tilaajille

Huoli lä­hi­pal­ve­luis­ta ja hen­ki­lös­tös­tä – Lapin kun­nis­sa huo­leh­di­taan, miten so­te-uu­dis­tus var­mis­taa osaa­vien työn­te­ki­jöi­den saa­ta­vuu­den

Monet Lapin kunnat päättivät sote-lausunnostaan maanantaina.

Rovaniemen kaupunki haluaa, että oppilas- ja opiskelijahuoltoa ei siirretä sote-uudistuksessa maakunnan järjestettäväksi.

– Psykologi ja -kuraattoripalveluiden tulee jatkossakin säilyä kiinteänä osana päiväkotien ja koulujen toimintaa, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala perustelee.