pääkirjoitus: Po­la­ri­can ri­kos­epäi­ly kertoo mar­ja­lain toi­mi­vuu­den lisäksi siitä, ettei mar­ja­bis­nek­ses­sä hy­väk­sy­tä enää edes har­maal­la vyö­hyk­keel­lä ope­roin­tia

kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Lapin kansan hirvilaskuri: Ter­vo­las­sa runsas vii­den­nes luvista on jo käy­tet­ty, isot sonnit jä­tet­tiin al­ku­kau­des­ta rau­haan: "Meillä oli naa­pu­ri­so­pi­mus"

Tilaajille

Han­nu­kai­nen Mining etsii lisää malmeja Kit­ti­län Ke­lon­te­ke­mäs­tä ja Kolarin Si­va­kas­ta

Sekä Kolarin Sivakassa että Kittilän Kelontekemässä tutkimuksia jatkettaisiin muun muassa kairauksilla, joita aiempi toimija on alueilla jo tehnyt. Kuvituskuva.
Sekä Kolarin Sivakassa että Kittilän Kelontekemässä tutkimuksia jatkettaisiin muun muassa kairauksilla, joita aiempi toimija on alueilla jo tehnyt. Kuvituskuva.
Kuva: Suvi Peltola

Hannukainen Mining etsii lisää malmeja Kittilästä sekä Kolarista. Kittilän Kelontekemän alueelta aiotaan etsiä kuparia ja kultaa sekä Kolarin Sivakan alueelta kultaa, kuparia ja rautaa.

Kelontekemän tutkimusalue sijaitsee noin  22 kilometriä Kittilän kuntakeskuksesta kaakkoon, Kelontekemäjärven länsipuolella, Polos- ja Korkeakummun alueella.