PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

Virusmuunnos: Suomen toinen omik­ron­tar­tun­ta todettu Var­si­nais-Suo­mes­sa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Tilaajille

Haa­pa­ran­nan rau­ta­tie­ase­mal­le suun­ni­tel­laan rau­ta­tie­mu­seo­ta

Haaparannan rautatieasema, joka valmistui 1915, voi lähiaikoina saada sisäänsä myös rautatiemuseon sen lisäksi, että se henkilöliikenteen ensi vuonna käynnistyessä toimii nimensä mukaisesti rautatieasemana.

Åsa Morin johtaa Leader-hanketta, jossa tutkitaan mahdollisuutta suunnitella rakennuksesta kulttuuritaloa, jonka yhteydessä toimisi myös rautatiemuseo. Rakennus on arkkitehtuuriltaan jykevä, olihan aikanaan kyseessä raja-asema silloista Venäjän tsaarikuntaa vastaan. Rakennuksessa toimi aluksi myös tulli, rajavalvonta ja rajapoliisi sekä hotelli ja ravintola.