Suomen Nato-jäsenyys: Suomi ja Ruotsi ovat Naton tark­kai­li­ja­jä­se­niä – liit­ty­mis­pöy­tä­kir­jat on al­le­kir­joi­tet­tu

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Tilaajille

Fingrid on va­lin­nut reitin kan­ta­ver­kon voi­ma­joh­dol­le Ro­va­nie­mel­tä Vaalaan – Run­kauk­sen luon­non­puis­to kier­re­tään län­nes­tä

Jatkosuunnitteluun etenevään voimajohtoreittiin vaikutti ympäristövaikutusten arvioinnin tuottama tieto sekä maanomistajien ja muiden sidosryhmien palaute.

Kartta reittivalinnasta. Musta katkoviiva kartalla on voimajohdon valittu reitti.
Kartta reittivalinnasta. Musta katkoviiva kartalla on voimajohdon valittu reitti.
Kuva: Fingrid

Fingrid oyj suunnittelee uutta 400 +110 kilovoltin voimajohtoa Rovaniemen Petäjäskosken ja Vaalan Nuojuankankaan välille.

Yli 210 kilometrin mittainen voimajohtoyhteys sijoittuu Rovaniemen, Tervolan, Simon, Iin, Oulun, Utajärven ja Vaalan kuntien alueelle. Voimajohtohankkeen toteuttaminen mahdollistaa Fingridin mukaan tuulivoiman rakentamisen sekä edistää Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista ja sähkön omavaraisuutta Suomessa.