Helle: Lapin Kansa keräsi asian­tun­ti­joi­den parhaat vinkit hel­teel­tä suo­jau­tu­mi­seen – näin pidät kotisi vii­leä­nä

pääkirjoitus: Ke­mi­jär­ven bio­ja­los­ta­mon ra­ken­ta­mi­sel­le ei ole vi­ra­no­mai­ses­tei­tä, mutta muita esteitä löytyy – suurin niistä on hank­keen hei­ken­ty­nyt us­kot­ta­vuus

Tilaajille

Fen­no­voi­ma: Eri­lai­sia riskejä kan­nat­taa aina ana­ly­soi­da – "tuemme ris­ki­ana­lyy­sin te­ke­mis­tä, jos meiltä apua pyy­de­tään"

Fennovoima uskoo, että riskianalyysin teko Pyhäjoen voimalahankkeesta ei vaikuta rakennusluvan aikatauluihin, jos analyysi tehdään muun luvituksen aikana.

Suomen poliittinen johto on Venäjän Ukrainaa uhkaavien toimien takia lausunut, että Puolustusministeriön haluama riskianalyysi Pyhäjoen ydinvoimalasta on syytä tehdä.

Fennovoiman viestintäjohtaja Sakari Kotola sanoo, että riskianalyysin vaikutus ydinvoimalan rakennusluvituksen aikatauluihin riippuu hyvin paljon siitä, milloin riskianalyysi tehdään.