Tilaajille

Etä­töis­tä tulossa iso pa­pe­ri­so­ta ra­ja­työn­te­ki­jöil­le – ve­ro­tus­so­pi­muk­seen ei ko­ro­na-poik­keus­ta

Pohjoismaiseen verotussopimukseen Rajaesteneuvosto haki korona-poikkeusta. Nyt mietitään miten verotus hoidetaan taannehtivasti oikein.

Tornionlaaksossa ja Norjan rajalla on aiemmasta poiketen useat rajatyöntekijät pysyneet kotonaan etätyössä. Kyse on ollut valtiovallan suosituksesta, ettei sisärajatarkastusten aikana ole käyty päivittäin naapurimaassa töissä. Osalle rajatyöntekijöistä on ollut mahdollista jäädä kotimaahansa töihin työnantajan tai terveysviranomaisten suosituksesta. Hoitotöissä, kaupoissa ja kaivoksilla sellaista vaihtoehtoa ei ole edes ollut.

Rajatyöntekijöiden palkkaa verottaa se maa, jossa työt tehdään. Palkansaajilla on omat verotuspäätökset, joiden mukaan verotus poikkeaa tavallisista palkansaajista.