Esi­kou­lu­lai­nen Heljä Erola suun­nit­te­li Lu­ku­lo­gon – Ro­va­nie­mel­lä kam­pan­joi­daan lasten lu­ku­in­nos­tuk­sen kas­vat­ta­mi­sek­si

Hirvaalla esikoulua käyvä Heljä Erola otti vastaan kirjapalkinnon ja Lukulumon tuotepalkinnon varhaiskasvatuksen opettajalta Anne Markkaselta.
Hirvaalla esikoulua käyvä Heljä Erola otti vastaan kirjapalkinnon ja Lukulumon tuotepalkinnon varhaiskasvatuksen opettajalta Anne Markkaselta.
Kuva: Rovaniemen kaupunki

Rovaniemellä tehdään töitä lasten lukuinnostuksen kasvattamiseen. Työtä tehdään kaksivuotisessa hankkeessa, jonka nimi on Kirja elää murroksessa.

Aluksi järjestettiin Lukulogo-kilpailu, jossa lapset suunnittelivat, millaisen lukemispaikasta kertovan tunnuksen he haluaisivat päiväkoteihin ja kouluihin. Voittajaksi valikoitui Hirvaan päiväkodin esiopetusryhmästä Heljä Erolan työ.

– Piirsin kirjan siks, koska se on lukupaikka, tekijä esittelee.

Lukulogon idea on, että se kertoo lapsille ja aikuisille visuaalisin keinoin, että tässä paikassa on mahdollisuus tarttua tarinaan.

Tarinoita tehdään myös itse

Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö, ja sen aikana otetaan käyttöön konkreettisia keinoja, joilla lisätään lasten intoa lukemiseen. Työssä ovat mukana varhaiskasvatus, koulut ja kirjastot. Esimerkiksi kouluihin on tavoitteena rakentaa lukumyönteisiä oppimisympäristöjä.

Lähtökohtana on, että  kun alle kouluikäiselle tai lukemaan opettelevalle lapselle syntyy tarinan lumo, myös innostus itsenäiseen kirjojen lukemiseen lisääntyy. Innostavuutta haetaan muun muassa niin, että tarinoita voidaan rikastaan digitaalisilla aineistoilla ja kuvataiteella.

Hankkeessa huomioidaan myös, että lukeminen on monimuotoistunut, sillä perinteisen kirjan kanssa kilpailee moni sähköinen viihdepalvelu. Jotta into lukemiseen syntyy, täytyy lapset saada tarttumaan perinteisten kirjojen lisäksi myös sähköisiin ja äänitettyihin tarinoihin, kuvailee hankkeessa työskentelevä lukukoordinaattori Marja Eskola. Tarkoitus onkin kannustaa myös kodit mukaan työhön.

Heljä Erolan suunnittelemassa logossa on iloinen kirjan kansi.
Heljä Erolan suunnittelemassa logossa on iloinen kirjan kansi.
Kuva: Heljä Erola

Lukuagentit lähtevät liikkeelle

Rovaniemellä on myös toinen lukuhanke, kun kaupunki on mukana Lapin Lukuitu-hankkeessa.

Hankkeen lukuagentit luovat hyviä toimintatapoja muun muassa kirjastojen ja varhaiskasvatuksen yhteistyölle. Lukuitu-hanke myös tarjoaa perusopetuksen käyttöön e-oheislukemisto-materiaalia.

Hankkeessa suunnitellaan Lukuitu-kirjastopolku. Sen tavoitteena on tarjota kirjastojen palveluja kaikille varhaiskasvatuksen yksiköille. Myös yhteistyötä kirjaston ja neuvolan välillä tiivistetään lukuharrastuksen lisäämiseksi perheissä.

Lukuitu-hanke huipentuu syksyllä 2021 järjestettävään Lapin lastenkirjallisuusfestivaaliin.

Hankkeen pilottikuntina toimivat Rovaniemen lisäksi Kemi, Simo ja Ylitornio.

Hanke saa rahoituksen Lukuliikkeen valtionavustuksesta. Se on osa Lukuliikkeen Lukeva kunta -verkostoa.

Tästä on kyse

Miksi tärkeää?

Lasten ja nuorten lukutaito on heikentynyt, erityisesti poikien.

Alle 25-vuotiaiden lukutaidon taso on heikompi kuin 10 vuotta sitten.

Heikkojen lukijoiden määrä on Suomessa lisääntynyt ja huippulukijoiden määrä vähentynyt.

Havainnot perustuvat mm. PISA- ja PIRLS-tutkimuksiin.

10 %

Joka kymmenennellä perusopetuksen päättävistä oppilaista ei ole riittävää lukutaitoa jatko-opinnoissa selviämiseksi.