tähtijuttu: Kemin Seudun Osuus­pan­kin hen­ki­lös­tö kyy­ne­leh­ti poh­joi­sen isosta pank­ki­jät­ti­läi­ses­tä ulos­jää­mis­tä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Epä­var­muus on myrkkyä in­ves­toin­neil­le

On selvää, että liikenteestä aiheutuvia päästöjä on leikattava. Useat lainsäädäntöaloitteet sekä kansallisella että EU-tasolla kuitenkin aiheuttavat epävarmuutta. Epävarmuus on myrkkyä investoinneille, sillä yritykset joutuvat ottamaan riskit ja niistä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset huomioon investointipäätöksissään.

Eri lainsäädäntöaloitteet on saatava toimimaan yhteen niin, että kansalaiset ja yritykset uskaltavat tehdä vihreitä investointeja, päästövähennyshaasteeseen pystytään vastaamaan, eikä kilpailukyky Suomessa notkahda täysin.