Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Kolumni

Elä­män­kou­lu

Kolumni

Käymäni koulut ovat liittyneet psykiatriseen terveydenhoitoon, liikuntaan, mentorointiin ja urheiluvalmennukseen. Toki myös rippikoulu, uimakoulu ja aliupseerikoulu ovat kuuluneet minun elämän koulutusohjelmaan.

Sosiaalisessa mediassa useat ihmiset ilmoittavat koulutuksekseen ”elämänkoulu” tai ”elämän kova koulu”. Tällaisiin ilmoituksiin omasta koulutuksellisesta taustasta suurin osa meistä suhtautuu vähätellen ja hieman halveksuvasti hymyillen.