ROPS: Ro­va­nie­men Pal­lo­seu­ra he­rät­tää huolta ja pet­ty­mys­tä – ­ky­syim­me tuntoja va­paaeh­toi­sel­ta, jä­se­nel­tä, kan­nat­ta­jal­ta ja ju­nio­ri­pe­laa­jien van­hem­mal­ta

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Edel­lä­kä­vi­jä­nä arjen tur­val­li­suus­työs­sä

Näkökulma

Arjen turvallisuuden tiekartta − aktivoiva osallisuus syrjäytymisen ehkäisyssä -hanke järjesti 2021 kansalaistilaisuuksia ja kylätoimijoiden työpajan sekä toteutti saamelaisten sosiaali- ja terveysalan järjestö SámiSosterin kautta ikäihmisten tapaamisia. Lukuisten työpajojen ja kansalaistapahtumien kaikkiaan yli 200 osallistujalta kysyttiin, mitä lappilaisen arjen turvallisuuden parantamiseksi tulisi tehdä.

Seutukunnallisissa työpajoissa käytiin läpi arjen hyvinvoinnin ja turvallisuuden onnistumisia ja kehittämistarpeita. Työpajoihin osallistui kuntien hyvinvointikertomuksesta vastaavia tahoja, liikenneturvallisuusasiantuntijoita, yhdistysten aktiiveja, kulttuurin ja liikunnan vastuuhenkilöitä, kuntajohtoa, yrittäjiä sekä pelastustoimen ja poliisin edustajia.

Lapissa arjen turvallisuudessa on työpajoja-tulosten mukaan onnistuttu esimerkiksi viranomaisyhteistyössä. Yhteistyössä tunnistettiin hyviä toimintatapoja kuten KiVa koulu tai Nuorisoauto-mallit. Lisäksi haastateltiin parikymmentä hyvinvoinnin ja turvallisuuden asiantuntijaa julkiselta, yksityiseltä ja järjestösektorilta.

Lapin seutukunnat eroavat toisistaan turvallisuuden sisällöissä ja kokemisessa.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tilauksella pääset lukemaan rajoituksetta tämän ja muita kiinnostavia artikkeleita, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.