kolumni: Kahden ikä­krii­sin ris­ti­pai­nees­sa – poden var­muu­dek­si mo­lem­pia

pääkirjoitus: Putinin Venäjä on to­dis­ta­nut ar­vaa­mat­to­muu­ten­sa ja häi­käi­le­mät­tö­myy­ten­sä jo useam­paan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa

Tilaajille

De­men­tik­ko-osas­to voi tuntua muista asuk­kais­ta jopa pe­lot­ta­val­ta – muis­ti­sai­raat ja ei-muis­ti­sai­raat van­huk­set Ina­ris­sa sa­moil­la osas­toil­la

Suomessa on yleistä, että sekä fyysistä apua tarvitsevat että paljon apua ja huolenpitoa tarvitsevat muistisairaat ikäihmiset asuvat samoissa yksiköissä.

Männikön palvelukodissa Inarissa on neljä osastoa, joista kaikissa asuu sekä muistisairaita että ei-muistisairaita henkilöitä.
Männikön palvelukodissa Inarissa on neljä osastoa, joista kaikissa asuu sekä muistisairaita että ei-muistisairaita henkilöitä.
Kuva: Tuija Sorjanen

Ei-muistisairaat ikäihmiset voisivat hyötyä omista asumispalveluista Inarin kunnassa, sanoo laitoshoidon johtaja Katriina Halmeaho.

Nyt kunnan tehostetun palveluasumisen yksiköissä asukkaista noin 90 prosenttia on muistisairaita. Muistisairaus on koko maassa yleisin syy muuttaa tehostetun palveluasumisen yksikköön.