Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos : Kaleva Median ja­ka­ja­na saat vai­kut­taa omaan työ­mää­rää­si ja tienaat sen mu­kai­ses­ti. Klikkaa tästä täyt­tä­mään työ­ha­ke­mus.

Asiak­kaat ha­lu­taan mukaan uuden per­he­kes­kuk­sen suun­nit­te­luun Kemissä

Kemiin perustettavan perhekeskuksen kehittämiseen halutaan mukaan myös asiakkaista.

Perhekeskuksessa painopiste on ennaltaehkäisevissä ja varhaisen tuen palveluissa. Toiminta perustuu myös ajatukseen siitä, että lapsen hyvinvoinnilla ja vanhempien voimavaroilla on vahva keskinäinen yhteys. Perhekeskuksessa vanhempien ja eri alojen ammattilaisten yhteisenä tavoitteena on lapsen suotuisan kasvun ja kehityksen edistäminen ja perheen arjen tukeminen.

Perhekeskuksen palvelut eivät varsinaisesti ole uusia, vaan ne ovat olleet jo pitkään kemiläisten perheiden käytettävissä. Perhekeskuksen keskeisiä palveluja ovat esimerkiksi äitiys- ja lastenneuvola, perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu, perheneuvola ja lastenvalvojien palvelut. Perhekeskus tekee tiivistä yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja koulujen sekä erityispalvelujen kuten lastensuojelun ja lastenpsykiatrian sekä järjestöjen ja seurakuntien kanssa.

Kemissä perhekeskuksen kehittämistyön tarkoituksena onkin tiivistää eri toimijoiden välistä yhteistyötä entisestään, jolloin perheiden tarvitsema neuvonta, tuki tai apu voidaan järjestää mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mahdollisia ratkaisuja ja tukimuotoja suunnitellaan yhdessä perheen kanssa, lapsi- ja perhelähtöisesti. Perhekeskuksen palvelut voivat olla saman katon alla tai toimia verkostomaisesti.

Kemissä perhekeskustoiminta rakennetaan ns. seinättömäksi eli se syntyy palvelujen verkostosta ja toimijoiden yhteistyöstä, ei fyysisestä rakennuksesta.

Perhekeskustoiminnan suunnittelua ja tekemistä ohjaavat niin kaupungin omat, kansalliset kuin maakunnalliset linjaukset. Ennen kaikkea perhekeskuksen tulee olla myös asiakkaidensa näköinen, joten siksi kemiläisten toivotaankin osallistuvan kehittämistyöhön. Yhteistyö asiakkaiden kanssa on käynnistynyt  ”Luodaan yhdessä uusi perhekeskus Kemiin” -kyselyn muodossa. Kysely on julkaistu www.kemi.fi -etusivulla kohdassa Tiedotteet ja siihen on vastausaikaa 18.12. saakka.

Kyselyyn voi vastata osoitteessa: https://www.kemi.fi/tiedotteet/vaikuta-perhekeskuksen-kehittamiseen/