Junaliikenne: Poh­joi­sen kau­ko­ju­nat rajusti myö­häs­sä – Vil­le-Veik­ko Ran­ta­mau­lan 12-vuo­tiaan tyt­tä­ren ju­na­mat­kas­ta tulossa lähes vuo­ro­kau­den mit­tai­nen

Lapin Kansan live: Kem­pe­leen Kiri Na­pa-Pe­sik­sen vie­raa­na poikien Su­per­pe­sik­ses­sä – katso kello 17 alkava ottelu suorana tästä

Talousnäkymät: Ku­lut­ta­jien luot­ta­mus ke­sä­kuus­sa mit­taus­his­to­rian hei­koin­ta

Pääkirjoitus
Tilaajille

Alueel­lis­ten so­te-or­ga­ni­saa­tioi­den ra­ken­ta­mi­nen on vielä kesken, mutta tie­dos­sa on jo, ettei valtion pro­jek­tiin lupaama raha riitä al­kuun­kaan – mikä yl­lät­tä­nee vain harvat

Pääkirjoitus // 16.6.2022

Hyvinvointialuepäättäjät tekevät hartiavoimin töitä sen eteen, että uusi sote-organisaatio ehtii valmistua vuodenvaihteeseen mennessä, jolloin sote- ja pelastuspalvelut siirtyvät kunnilta alueelle. Tehtävää on paljon ja aika uhkaa loppua kesken, mikä ei ole valmistelijoiden ainoa murhe. Kaikki merkit viittaavat siihen, ettei valtion projektiin varaama raha riitä alkuunkaan toiminnan pyörittämiseen.

Tuorein todiste tästä on Lännen Median 22 hyvinvointialuejohtajalle suuntaama kysely. Johtajista vain yksi arvioi rahojen riittävän – luultavasti. Muiden mukaan valtion jyvittämät rahat eivät riitä pakolliseen palkkaharmonisointiin, eivätkä myöskään lakisääteisten tehtävien hoitoon (LK 14.6.).