Marjanpoimijat: Yk­si­kään thai­maa­lai­nen ei jät­tä­nyt vii­su­mi­ano­mus­ta mar­jan­poi­min­taa varten

Pääkirjoitus: Hidas lu­pa­pro­ses­si voi olla ul­ko­mais­ten jät­ti-in­ves­toin­tien suurin este

Ylioppilaat: Katso tästä Lapin lu­kioi­den val­ko­la­kin saajat

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Al­ko­ho­li- ja huu­maus­ai­ne­lii­ken­ne­juo­pu­muk­sia yhtä paljon vuonna 2020, li­sään­ty­nyt huu­mei­den määrä kumoaa vä­hen­ty­neet al­ko­ho­li­juo­pu­muk­set

Alkoholi- ja huumausainelöydöksiä todettiin ensimmäistä kertaa yhtä paljon, molempia hieman yli 12 000 kappaletta

Näytteitä tutkittiin Keskusrikospoliisin rikosteknisessä laboratoriossa.
Näytteitä tutkittiin Keskusrikospoliisin rikosteknisessä laboratoriossa.
Kuva: Anna Leinonen

Keskusrikospoliisin tekemien lääkeainetutkimusten mukaan vuoden 2020 aikana liikenteestä saatiin kiinni yhtä paljon huumeiden ja alkoholin vaikutuksen alaisena ajaneita kuskeja.

Poliisin mukaan viime vuoden aikana tehtiin yhteensä noin 22 000 liikennejuopumustutkimusta verinäytteistä ja hengitysilmasta. Alkoholi- ja huumausainelöydöksiä todettiin ensimmäistä kertaa yhtä paljon, molempia hieman yli 12 000 kappaletta.

Alkoholin osuus tapauksista on ollut jo vuosia laskussa, mutta huumaavien aineiden määrän merkittävä kasvu kumoaa hyvän kehityksen.

Myös alueelliset erot olivat selkeitä. Esimerkiksi Helsingin poliisilaitoksen alueella liikennejuopumuksista päihteenä käytettiin huumeita tai lääkkeitä kaksi kertaa useammin kuin alkoholia. Itä-Suomen poliisilaitoksen alueella alkoholi puolestaan oli edelleen selvästi yleisin päihde.

Alkoholiliikennejuopumuksissa kymmenen vuoden seurantajakson aikana on tapahtunut laskua kaikissa ikäryhmissä lukuun ottamatta yli 65-vuotiaita. Poliisin mukaan myönteinen kehitys on ollut hieman suurempaa törkeiden kuin perusmuotoisten liikennejuopumusten kohdalla.

Huumaus- ja lääkeainetutkimuksissa puolestaan on tyypillistä, että positiiviseksi todetusta verinäytteestä todetaan useita eri aineita.

– Huumaus- ja lääkeaineita todetaan liikennejuopumustutkimuksissa selvästi eniten 25–34-vuotiaiden ikäluokassa. Saman ikäluokan kohdalla myös maistissa ajaneiden, eli niiden, joiden veressä on alkoholia, mutta alle 0,5 promillea, lukumäärä on kasvanut, rikosinsinööri Petri Varjos Keskusrikospoliisin rikosteknisestä laboratoriosta kertoo tiedotteessa.

Yleisimmät verinäytteissä todetut huumausaineet kuuluvat amfetamiiniryhmään. Amfetamiinia todettiin 7 913 näytteessä, metyleenidioksimetamfetamiinia (MDMA) 746 näytteessä ja metamfetamiinilöydöksiä 211 näytteessä. Seuraavalla sijalla oli kannabis, jota todettiin 2 228 näytteessä.

Lääkeaineista yleisimpiä olivat bentsodiatsepiinit, joita todettiin yhteensä 16 419 näytteestä. Lääkkeiden kohdalla on huomioitava, että lääkettä on myös voitu käyttää lääkärin määräämänä ja hoito-ohjeiden mukaisesti, jolloin tapaukset eivät ole liikennejuopumuksia.