"Ai­nai­nen ki­nas­te­lu ja turha mie­len­sä­pa­hoit­ta­mi­nen hä­vet­tä­vät suo­ma­lai­sis­sa" – Onko lot­to­voit­to syntyä Suo­meen? Neljä lap­pi­lais­ta nuorta ker­to­vat suo­ma­lai­suu­den sy­vim­mät mer­ki­tyk­set

Itsenäisyyspäivänä moni pohtii, mitä Suomen kansalaisuus minulle antaa. Vasa kysyi lappilaisilta nuorilta, millainen on heidän Suomensa. Näitä kysyimme: 1. Miksi on ja miksi ei ole lottovoitto syntyä Suomeen? 2. Miksi suomalaisuus hävettää? 3. Miksi ja miksi ei maa tarvitsee yhteishenkeä tai tunnistettavaa yhtenäiskulttuuria? 4. Millaisena olet kokenut julkisen keskustelun suomalaisuudesta? 5. Miten Suomesta saisi vähemmän jakautuneen? 6. Millainen on sinun Suomesi?

-
Kuva: Emma Kähkönen

Suomalaisuus saattaa hävettää

Camilla Autti, 18, Rovaniemi

1. Mielestäni on lottovoitto syntyä Suomeen, sillä tämä on turvallinen ja hyvä maa asua. Koska on todella pieni todennäköisyys syntyä juuri Suomeen, uskon niiden, jotka eivät pidä asiaa lottovoittona, väheksyvän Suomea maana.

2. Suomalaisuus hävettää silloin, kun esimerkiksi Suomen päättäjät tekevät omien arvojeni vastaisia valintoja. Se, että Suomi saattaa olla välillä väkivaltainen ja rasistinen, lisää häpeän tunnetta.

3. Jokainen meistä tarvitsee tunteen yhteenkuulumisesta sekä siitä, että voi tuntea olevansa jonkin maan kansalainen. Tiettyyn kansakuntaan kuuluminen on osa meidän identiteettiämme.

4. Mielestäni keskustelu suomalaisuudesta on ollut positiivista, mutta toisaalta myös ristiriitaista.


"Se, että Suomi saattaa olla välillä väkivaltainen ja rasistinen, lisää häpeän tunnetta."
Camilla Autti

Suomalaisuus koetaan ylpeyden aiheena ja sitä on viime aikoina haluttu korostaa, mutta toisaalta keskustelu on keskittynyt myös siihen, kuinka kansalaisten mielipiteitä ei oteta huomioon esimerkiksi päätösten saralla.

5. Lisättäisiin enemmän suomalaisten välistä yhteishenkeä erilaisten tapahtumien kautta. Esimerkiksi Suomen voitto jääkiekon mm-kisoissa nosti mukavasti suomalaisten yhteishenkeä.

Ottamalla muut huomioon, eikä vain keskityttäisi oman hyvinvoinnin edistämiseen.

6. Minun Suomeni on sellainen, jossa kaikki ihmiset hyväksytään omana itsenään, sellaisina kuin he ovat riippumatta alku- tai syntyperästä.

Toisaalta kauniin luonnon kunnioittaminen sekä kiitollisuus rauhallisesta ja vakaasta maasta vaikuttavat minun Suomeeni.

Suomalaiset ovat juro kansa

Jaakko Lauri, 19, Oulu

1. Suomeen syntyminen on lottovoitto, koska koen, että meillä on täällä kaikki asiat tosi hyvin verrattuna esimerkiksi muihin maihin.

2. Suomalaisuus ei minua juurikaan hävetä. Ainoa asia, mikä välillä hävettää, on se, että meitä suomalaisia pidetään tosi ujoina ja juroina.

3. Jos osaamme suomalaisina pitää yhtä, kaikilla on paljon mukavampi olla.

Mutta miksi sitten ei? No mielestäni suomalaiset ovat aina pitäneet yksinäisyydestä ja sen päälaelleen vieminen saattaisi olla monelle suomalaiselle hankala paikka. Ei kaikkien tarvitse tihkua rutosti yhteishenkeä.

-
Kuva: Emma Kähkönen

4. Se, että suomalaiset mielletään hiljaiseksi ja juroksi kansaksi, jolla ei ole sanottavaa asioihin, on mielestäni keskustelun keskipisteessä.

5. Suomesta saisi vähemmän jakautuneen esimerkiksi siten, että järjestettäisiin yhteishenkeä lisääviä tapahtumia avoimin mielin. Näihin tapahtumiin kaikki olisivat tervetulleita, olivat he sitten syntyperäisiä suomalaisia tai eivät.

6. Minulle Suomi näyttäytyy kauniina ja rauhallisena paikkana, jossa minulla on turvallista elää. Minun Suomeni on myös rikas hyvinvointivaltio, jossa kaikista kansalaisista pidetään huolta.

Sukupolvien välinen keskustelu

Venla Sääskilahti, 18, Rovaniemi

1. Koska perusasiat ovat Suomessa hyvin, voin todeta, että on lottovoitto syntyä Suomeen. Minulla on hyvät koulutusmahdollisuudet sekä mahdollisuus kunnolliseen terveydenhuoltoon.

Olemme täällä kuin lintukodossa, koska meillä ei ole sotia tai muita suuria konflikteja käsillä, eikä maa ole korruptoitunut.

2. Häpeää suomalaisuudesta aiheuttaa se, kuinka suomalaisista tuodaan julkisuuteen vain niitä yksilöitä, jotka ovat hyvin kapeakatseisia tai vanhoillisia.

Toisaalta myös ainainen kinastelu ja turha mielensäpahoittaminen hävettävät suomalaisissa. Esimerkiksi kohu Pirkka-Pekka Peteliuksen anteeksipyynnöstä ja sen jälkipuinti olivat tyypillistä suomalaisten mielensäpahoittamista.

"Olemme täällä kuin lintukodossa, koska meillä ei ole sotia tai muita suuria konflikteja käsillä, eikä maa ole korruptoitunut."
Venla Sääskilahti

3. Maamme tarvitsee yhtenäiskulttuuria, koska valtiomme on pieni eikä maailmalla kovin tunnettu. Yleensä matkailu keskittyy suuriin pääkaupunkeihin, eikä itse maahan. Koska Suomi on pieni valtio, eniten ihmisiä houkuttelevat esimerkiksi Lappi tai Helsinki.

4. Keskustelu on viime aikoina ollut hyvin avointa ja uudenlaista. Suomalaisuudesta on tuotu esille sekä huonoja että hyviä puolia, niin vakavalla kuin humoristisellakin tavalla.

Hyvää kontrastia positiiviselle keskustelulle antaa vakavien aiheiden käsittely, kuten alkoholismista tai yksinäisyydestä puhuminen aidosti.

5. Avoimuuden lisääminen tekisi Suomesta vähemmän jakautuneen. Meidän tulisi lisätä eri sukupolvien välistä keskustelua ja yhteistyötä – nuorten tulisi kuunnella vanhempia ikäluokkia ja päinvastoin.

Olisi hienoa, jos kaikki pystyisivät ymmärtämään toisia, eikä vain elämään omaa itsekeskeistä elämäänsä.

6. Minun Suomeni on avoin ja turvallinen paikka, jossa minulla on mahdollisuus opiskella ja kehittää itseäni. Minun Suomeeni kuuluisi myös kaikkien ihmisten tukeminen ja kuuleminen syntyperästä huolimatta.

Päättäjien tulisi ajaa kaikkien yhteisiä etuja, eikä keskittyä ajamaan vain omaa tai puolueensa mielipidettä.

Tärkeintä on turvallisuus

Kristoffer Huuskonen, 18, Rovaniemi

1. On lottovoitto syntyä Suomeen sen yhteiskunnallisen tilanteen takia. Suomessa on varsinkin lapsena ja nuorena todella hyvä ja turvallinen asua.

Toisaalta ei ole lottovoitto syntyä Suomeen sen sijainnin takia, koska se on maantieteellisesti kaukana muusta maailmasta.

2. Mielestäni suomalaisuudessa ei ole paljoa hävettävää. Se välillä hävettää, että osa suomalaisista saattaa olla hyvin eristäytyneitä muusta maailmasta. Silloin käy niin, että keskitytään vain lähinnä asioihin, jotka vaikuttavat vain omassa lähiympäristössä tai maassa.

3. Maa tarvitsee yhteishenkeä, jotta yhteisiä asioita saataisiin päätettyä niin pienellä kuin isollakin mittakaavalla. Lisäksi on tunnistettava, että yhtenäiskulttuuri toisi maahamme persoonallisuutta sekä lisää näkyvyyttä muualla maailmassaa.

"Se välillä hävettää, että osa suomalaisista saattaa olla hyvin eristäytyneitä muusta maailmasta."
Kristoffer Huuskonen

Toisaalta myös ilman näitä pointteja Suomi pärjää, sillä nykyiset ennakkoluulot saattavat olla juuri niitä asioita, joiden avulla Suomi pystyy verkostoitumaan globaalisti.

4. Tuntuu, että julkisessa keskustelussa suomalaisuutta pidetään katoavana luonnonvarana. Suomessa on paljon hyvin isänmaalisia ihmisiä, jotka tahtovat valmistautua puolustamaan Suomea tyhjää uhkaa vastaan.

5. Jos pyrkisimme olemaan mahdollisimman tasavertaisia ja avoimia kaikessa, Suomesta saisi vähemmän jakautuneen. Tämä tarkoittaisi sitä, että Suomessa tulisi antaa ääni kaikille kansalaisille, myös vähemmistöille. Näin ollen kaikki pääsisivät vaikuttamaan ja kertomaan mielipiteensä asioihin. Kaikki tulisivat kuulluiksi.

6. Minun Suomeni on turvallinen ja melko vakaa kotimaa, joka on hyvin lähellä sydäntäni. Toisaalta en voi kokonaan tyytyä siihen, mitä meillä on tällä hetkellä, sillä joissain asioissa on edelleen parantamisen varaa.

Uskon kuitenkin asioiden järjestyvän parhain päin tulevaisuudessa.