kolumni: Mies, sinäkin voit ra­ken­taa uran, säi­lyt­tää poi­ka­ni­me­si ja olla vahva it­se­näi­nen mies – muista vain roolisi hei­kom­pa­na su­ku­puo­le­na

Yritystontit
Kemi aikoo porrastaa Karjalahden vanhojen yritystonttien vuokrankorotuksia useammalle vuodelle – asia ratkaistaan maapoliittisen ohjelman päivittämisen yhteydessä

Kemi aikoo por­ras­taa Kar­ja­lah­den van­ho­jen yri­tys­tont­tien vuok­ran­ko­ro­tuk­sia useam­mal­le vuo­del­le – asia rat­kais­taan maa­po­liit­ti­sen oh­jel­man päi­vit­tä­mi­sen yh­tey­des­sä

26.04.2022 06:30 2
Tilaajille
Keminmaan Rajakankaan infratyöt valmistumassa - ensimmäinen yrittäjä on jo aloittanut rakentamisen alueella

Ke­min­maan Ra­ja­kan­kaan inf­ra­työt val­mis­tu­mas­sa - en­sim­mäi­nen yrit­tä­jä on jo aloit­ta­nut ra­ken­ta­mi­sen alueel­la

07.07.2021 08:00
Kemin yritystonteille ei ole juuri kysyntää Metsä Fibren mahdollisen investoinnin kynnyksellä – Keminmaan Rajakankaalle on jo yhdeksän tonttivarausta

Kemin yri­tys­ton­teil­le ei ole juuri ky­syn­tää Metsä Fibren mah­dol­li­sen in­ves­toin­nin kyn­nyk­sel­lä – Ke­min­maan Ra­ja­kan­kaal­le on jo yh­dek­sän tont­ti­va­raus­ta

15.12.2020 17:07
Tilaajille
Vihdoinkin uusia yritystontteja– Keminmaan Rajakankaan tekeminen alkaa puuston poistolla ensi viikolla

Vih­doin­kin uusia yri­tys­tont­te­ja– Ke­min­maan Ra­ja­kan­kaan te­ke­mi­nen alkaa puuston pois­tol­la ensi vii­kol­la

29.04.2020 19:30
Tilaajille