Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Viktor Orbán

Ana­lyy­si: Unkarin pää­mi­nis­te­ri Viktor Orbán on tun­net­tu härs­kis­tä pe­li­kir­jas­taan – Ho­mo­sek­suaa­li­suu­den näyt­tä­mi­sen ala­ikäi­sil­le kiel­tä­vä laki polttaa päreitä EU-kump­pa­neil­ta

24.07.2021 18:30
Tilaajille

Unkarin pää­mi­nis­te­ri Viktor Orbán teh­tai­li yli 140 ase­tus­ta poik­keus­ti­las­sa – maassa paluu nor­maa­liin, mutta op­po­si­tio pelkää Orbánin käyt­tä­vän pan­de­miaa yhä vallan kes­kit­tä­mi­seen

17.06.2020 17:39

Jän­ni­tys­tä il­mas­sa? Rinne tapaa Unkarin pää­mi­nis­te­rin Orbánin maa­nan­tai­na Bu­da­pes­tis­sä

24.09.2019 16:20