Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

vihkiminen
Palindromipäivä oli suosittu vihkipäivä myös Meri-Lapissa

Pa­lin­dro­mi­päi­vä oli suo­sit­tu vih­ki­päi­vä myös Me­ri-La­pis­sa

24.02.2022 11:09
Esko Valtaoja vihki Valtaojankadun

Esko Val­ta­oja vihki Val­ta­ojan­ka­dun

20.10.2021 15:16
Vihkimiskysymys jakaa seurakuntia Lapissa – "Kun kirkko hyväksyy tasa-arvoisen avioliiton, se ottaa vakavasti sanomansa armosta ja yhdenvertaisuudesta"

Vih­ki­mis­ky­sy­mys jakaa seu­ra­kun­tia Lapissa – "Kun kirkko hy­väk­syy ta­sa-ar­voi­sen avio­lii­ton, se ottaa va­ka­vas­ti sa­no­man­sa armosta ja yh­den­ver­tai­suu­des­ta"

29.08.2020 07:00 8
Tilaajille
Samaa sukupuolta olevan parin on haettava avioliittoon vihkivä pappi satojen kilometrien päästä – "Suomessa oleva instituutio asettuu avoimesti jarruttamaan tasa-arvoa"

Samaa su­ku­puol­ta olevan parin on haet­ta­va avio­liit­toon vihkivä pappi satojen ki­lo­met­rien päästä – "Suo­mes­sa oleva ins­ti­tuu­tio asettuu avoi­mes­ti jar­rut­ta­maan ta­sa-ar­voa"

29.08.2020 07:00 4
Tilaajille
Tuleva sunnuntai olisi hääpäivänä helppo muistaa, mutta silloin vihitään vain muutama pari – lappilainen valitsee mieluiten juhlapäiväkseen lauantain

Tuleva sun­nun­tai olisi hää­päi­vä­nä helppo muis­taa, mutta silloin vi­hi­tään vain muutama pari – lap­pi­lai­nen va­lit­see mie­lui­ten juh­la­päi­väk­seen lauan­tain

30.01.2020 13:26
Tilaajille