Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Vesa-Matti Loiri
Vesa-Matti Loirin mökki Inarissa löysi uudet omistajat – "Toivottavasti mökki kunnostetaan entiseen loistoonsa", Loirin ystävä kommentoi

Ve­sa-Mat­ti Loirin mökki Ina­ris­sa löysi uudet omis­ta­jat – "Toi­vot­ta­vas­ti mökki kun­nos­te­taan en­ti­seen lois­toon­sa", Loirin ystävä kom­men­toi

28.11.2023 14:18 3
Tilaajille
Vesa-Matti Loirin Veskoniemessä sijaitseva mökki on myynnissä – 66 neliön mökin pyyntihinta reilu 200 000 euroa

Ve­sa-Mat­ti Loirin Ves­ko­nie­mes­sä si­jait­se­va mökki on myyn­nis­sä – 66 neliön mökin pyyn­ti­hin­ta reilu 200 000 euroa

03.11.2023 18:39 6
Tilaajille
Taiteilija Vesa-Matti Loirille ei järjestetä valtiollisia hautajaisia, valtioneuvostolta edustus hautajaisiin

Tai­tei­li­ja Ve­sa-Mat­ti Loi­ril­le ei jär­jes­te­tä val­tiol­li­sia hau­ta­jai­sia, val­tio­neu­vos­tol­ta edustus hau­ta­jai­siin

24.08.2022 22:36 1
Vesa-Matti Loirin sketsihahmo oli keihäänheittäjänä aikaansa edellä jo 1980-luvulla
Kolumni

Ve­sa-Mat­ti Loirin sket­si­hah­mo oli kei­hään­heit­tä­jä­nä ai­kaan­sa edellä jo 1980-lu­vul­la

14.08.2022 21:37
Tilaajille
Vesa-Matti Loirin pitkäaikainen kalakaveri ja Veskoniemen mökin "talonmies" muistelee edesmennyttä väärtiään: "Vesku tykkäsi Inarijärven kivikkoisista rannoista, niitä hän halusi koluta"

Ve­sa-Mat­ti Loirin pit­kä­ai­kai­nen ka­la­ka­ve­ri ja Ves­ko­nie­men mökin "ta­lon­mies" muis­te­lee edes­men­nyt­tä väär­tiään: "Vesku tykkäsi Ina­ri­jär­ven ki­vik­koi­sis­ta ran­nois­ta, niitä hän halusi koluta"

11.08.2022 16:50 2
Tilaajille
Vesa-Matti Loiri oli lukuisissa urheiluharrastuksissaan määrätietoinen ja ehdotonkin – "Lähti siltä seisomalta ovet paukkuen"

Ve­sa-Mat­ti Loiri oli lu­kui­sis­sa ur­hei­lu­har­ras­tuk­sis­saan mää­rä­tie­toi­nen ja eh­do­ton­kin – "Lähti siltä sei­so­mal­ta ovet pauk­kuen"

10.08.2022 19:21
Vesa-Matti Loirin haastattelu ja viimeinen televisioitu lauluesitys vuodelta 2020

Ve­sa-Mat­ti Loirin haas­tat­te­lu ja vii­mei­nen te­le­vi­sioi­tu lau­lu­esi­tys vuo­del­ta 2020

10.08.2022 15:47 3
Vesa-Matti Loiri osasi naurattaa ja itkettää – hän nauroi ja itki itsekin

Ve­sa-Mat­ti Loiri osasi nau­rat­taa ja it­ket­tää – hän nauroi ja itki itsekin

10.08.2022 13:30 2
Tilaajille
Viihdetaiteilija Vesa-Matti Loiri on kuollut – Loiri naitti viihteen ja taiteen ja jättää vahvan jälkensä suomalaiseen kulttuuriin

Viih­de­tai­tei­li­ja Ve­sa-Mat­ti Loiri on kuollut – Loiri naitti viih­teen ja taiteen ja jättää vahvan jäl­ken­sä suo­ma­lai­seen kult­tuu­riin

10.08.2022 13:07 4
Tilaajille
HS: Vesa-Matti Loiri on kuollut

HS: Ve­sa-Mat­ti Loiri on kuollut

10.08.2022 12:14 7
Jari Tervon kirja Vesa-Matti Loirista nostatti kohun: Kuinka pitkälle venyvät yksityisyyden suojan rajat?

Jari Tervon kirja Ve­sa-Mat­ti Loi­ris­ta nos­tat­ti kohun: Kuinka pit­käl­le venyvät yk­si­tyi­syy­den suojan rajat?

20.09.2019 08:00
Tilaajille