Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Rikokset: Korona vei po­lii­sien hä­ly­tyk­set ra­vin­to­loi­den edus­tal­ta neljän seinän sisälle – nyt ri­kos­ten osalta ollaan pa­laa­mas­sa ta­val­li­seen arkeen

Veitsiluodon kalapaikka

Veit­si­luo­don ka­la­paik­ka tar­vit­see jat­kos­sa­kin Ke­mi­joes­ta pum­pat­ta­vaa vettä

05.06.2021 15:44

Ei pel­käs­tään pyyn­ti­nai­sia – Veit­si­luo­don Ka­la­pai­kal­la uis­ken­te­lee kook­kai­ta kir­jo­lo­hia

13.01.2021 11:55

Veit­si­luo­don Ka­la­paik­ka vuoden lä­hi­ka­las­tus­paik­ka

06.05.2020 14:57

Ka­las­tus­mat­kai­lun toi­vo­taan li­sään­ty­vän Veit­si­luo­don Ka­la­pai­kal­la

05.10.2019 10:10