lautapelit: Etsi kar­tal­ta mur­haa­ja, tai syötä kis­san­pen­tu­ja – pukin kont­tiin voi löytää mui­ta­kin lau­ta­pe­le­jä kuin vanhoja klas­si­koi­ta

leikkipuisto: Se­vet­ti­jär­ven lapset saivat äkäisen nä­köi­sen jou­lu­lah­jan koulun pihalle

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Värisilmä Rovaniemi
Sisäinen palo sisustusalaan – Mistä inspiraatio syntyy Katja Remes ja Minttu Hakala?
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Si­säi­nen palo si­sus­tus­alaan – Mistä ins­pi­raa­tio syntyy Katja Remes ja Minttu Hakala?

09.09.2019 11:20
Yhteistyöllä laadukkaampaa palvelua - "Lähdemme suunnittelemaan kokonaisuutta aina asiakkaan toiveiden mukaan"
Mainos Värisilmä Rovaniemi

Yh­teis­työl­lä laa­duk­kaam­paa pal­ve­lua - "Läh­dem­me suun­nit­te­le­maan ko­ko­nai­suut­ta aina asiak­kaan toi­vei­den mukaan"

17.08.2019 06:00
Sisustusratkaisujen kohtaamispaikka
Mainos Värisilmä Rovaniemi

Si­sus­tus­rat­kai­su­jen koh­taa­mis­paik­ka

17.08.2019 04:00
Tapetit vaihtoon ja parketit uusiksi? – Sisustussuunnittelija voi auttaa näkemään asunnon potentiaalin jo heti ensimmäisen asuntonäytön yhteydessä
Mainos Kiinteistömaailma Rovaniemi

Tapetit vaih­toon ja par­ke­tit uu­sik­si? – Si­sus­tus­suun­nit­te­li­ja voi auttaa nä­ke­mään asunnon po­ten­tiaa­lin jo heti en­sim­mäi­sen asun­to­näy­tön yh­tey­des­sä

24.04.2019 06:00
Levi-Rakennus tekee talot ja Värisilmä sisustaa ne: ”Yhteistyö toimii, koska molemmat osapuolet panostavat tuotteiden ja palvelun laatuun”
Mainos Värisilmä Rovaniemi

Le­vi-Ra­ken­nus tekee talot ja Vä­ri­sil­mä si­sus­taa ne: ”Yh­teis­työ toimii, koska mo­lem­mat osa­puo­let pa­nos­ta­vat tuot­tei­den ja pal­ve­lun laa­tuun”

29.08.2018 06:00