lautapelit: Etsi kar­tal­ta mur­haa­ja, tai syötä kis­san­pen­tu­ja – pukin kont­tiin voi löytää mui­ta­kin lau­ta­pe­le­jä kuin vanhoja klas­si­koi­ta

leikkipuisto: Se­vet­ti­jär­ven lapset saivat äkäisen nä­köi­sen jou­lu­lah­jan koulun pihalle

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Vanhat autot
Panhard on korjaajille jatkuva haaste – ranskalaismerkin harrastajat vaalivat autotekniikkaa, joka oli vuosikymmeniä aikaansa edellä

Panhard on kor­jaa­jil­le jatkuva haaste – rans­ka­lais­mer­kin har­ras­ta­jat vaa­li­vat au­to­tek­niik­kaa, joka oli vuo­si­kym­me­niä ai­kaan­sa edellä

02.10.2021 06:30
Tilaajille
Piskuisella autolla on iso luonne – Helena ja Reijo Aaltonen nautiskelevat kääpiöautoista, jotka olivat suosionsa huipulla 1950-luvulla

Pis­kui­sel­la autolla on iso luonne – Helena ja Reijo Aal­to­nen nau­tis­ke­le­vat kää­piöau­tois­ta, jotka olivat suo­sion­sa hui­pul­la 1950-lu­vul­la

24.07.2021 06:30
Tilaajille
Simo Nieminen entisöi pajassaan harvinaista autoalan edelläkävijää – 70 vuotta myöhemmin sähköautot suunnitellaan samoilla periaatteilla

Simo Nie­mi­nen entisöi pa­jas­saan har­vi­nais­ta au­to­alan edel­lä­kä­vi­jää – 70 vuotta myö­hem­min säh­kö­au­tot suun­ni­tel­laan sa­moil­la pe­ri­aat­teil­la

12.06.2021 06:30
Tilaajille
Opel Olympia jätti pikkupoikaan vahvan muistijäljen – 50 vuoden kuluttua oululainen Erkki Lähtevänoja päätti hankkia auton, joka on samanikäinen kuin hän itse

Opel Olympia jätti pik­ku­poi­kaan vahvan muis­ti­jäl­jen – 50 vuoden ku­lut­tua ou­lu­lai­nen Erkki Läh­te­vä­no­ja päätti hankkia auton, joka on sa­man­ikäi­nen kuin hän itse

29.08.2020 07:30
Tilaajille
"Vanhalla autolla on sielu" – Entisöinnissä viehättää ajoneuvon muotokieli ja menneisyys, osien etsintä on toisinaan haastavaa

"Van­hal­la autolla on sielu" – En­ti­söin­nis­sä vie­hät­tää ajo­neu­von muo­to­kie­li ja men­nei­syys, osien etsintä on toi­si­naan haas­ta­vaa

13.06.2020 18:21
Tilaajille
Sari Niininen rakastui rumankauniiseen autoon ensisilmäyksellä, vaikka toinen oli jo varattu – lempi leiskuu edelleen yhtä kuumana kuin kohtaamisen aikaan

Sari Nii­ni­nen ra­kas­tui ru­man­kau­nii­seen autoon en­si­sil­mäyk­sel­lä, vaikka toinen oli jo varattu – lempi leiskuu edel­leen yhtä kuumana kuin koh­taa­mi­sen aikaan

30.05.2020 07:00
Tilaajille