Varoitukset: Met­sä­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa koko maassa – avo­tu­len teko va­roi­tuk­sen aikana on kiel­let­tyä

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

vammaiset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­mi on pol­ke­nut vam­mais­ten oi­keuk­sia jo vuosia

24.07.2020 05:15 11
Tilaajille
Kolumni: Katujen kunnostus on ihmisoikeus- ja ilmastokysymys
Kolumni

Ko­lum­ni: Katujen kun­nos­tus on ih­mis­oi­keus- ja il­mas­to­ky­sy­mys

04.03.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pi­täi­si­kö kysyä vam­mai­sil­ta?

27.02.2020 10:06
Tilaajille
Liikuntavammaisten arki Mongoliassa on vaikeaa, sillä taloista puuttuvat hissit ja kaduilla on mahdoton kulkea pyörätuolilla – toivo, periksiantamattomuus ja rohkeus tuovat takaisin elämään

Lii­kun­ta­vam­mais­ten arki Mon­go­lias­sa on vai­keaa, sillä ta­lois­ta puut­tu­vat hissit ja ka­duil­la on mah­do­ton kulkea pyö­rä­tuo­lil­la – toivo, pe­rik­sian­ta­mat­to­muus ja rohkeus tuovat ta­kai­sin elämään

21.01.2020 18:00
Tilaajille
Avi: Tornio on perinyt puutteellisin perustein asiakasmaksuja vammaisten asumispalveluista

Avi: Tornio on perinyt puut­teel­li­sin pe­rus­tein asia­kas­mak­su­ja vam­mais­ten asu­mis­pal­ve­luis­ta

19.12.2019 09:34
Tilaajille