Pääkirjoitus: Ener­gian rajua hin­nan­nou­sua on kom­pen­soi­ta­va ku­lut­ta­jil­le, tuki pitää koh­dis­taa täsmänä eniten kär­si­vil­le

Kuolleet: Ve­sa-Mat­ti Loiri oli lu­kui­sis­sa ur­hei­lu­har­ras­tuk­sis­saan mää­rä­tie­toi­nen ja eh­do­ton­kin – "Lähti siltä sei­so­mal­ta ovet pauk­kuen"

Katso kuvat: Uusien kas­vo­jen Ro­Ki–­ka­ra­vaa­ni hyppäsi jäälle

Tilaajille

Avi: Tornio on perinyt puut­teel­li­sin pe­rus­tein asia­kas­mak­su­ja vam­mais­ten asu­mis­pal­ve­luis­ta

-
Kuva: Jussi Leinonen

Tornio on perinyt aiheettomasti asiakasmaksuja vammaisten asumispalveluista. Aluehallintovirasto on kehottanut kaupunkia viipymättä korjaamaan virheellisen asiakasmaksusääntönsä.

Aluehallintoviraston mukaan Torniossa on peritty palveluasumisen erityispalveluista asiakasmaksu vammaispalvelujen asiakkailta, jotka ovat saaneet Kelasta eläkkeensaajan hoitotukea. Maksu on ollut suuruudeltaan puolet hoitotuesta.