Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Valeuutiset
Valeuutisia tuottanut äärioikeistolainen Alex Jones joutuu maksamaan miljoonia Sandy Hookin koulussa vuonna 2012 tapahtuneen joukkomurhan uhrin omaisille

Va­le­uu­ti­sia tuot­ta­nut ää­ri­oi­keis­to­lai­nen Alex Jones joutuu mak­sa­maan mil­joo­nia Sandy Hookin kou­lus­sa vuonna 2012 ta­pah­tu­neen jouk­ko­mur­han uhrin omai­sil­le

05.08.2022 10:57
Putin-mielinen suomalaistohtori, dosentti Johan Bäckman jakaa propagandaa ja uhkailee somessa – Yliopisto: Titteliä ei voi ottaa pois

Pu­tin-mie­li­nen suo­ma­lais­toh­to­ri, do­sent­ti Johan Bäckman jakaa pro­pa­gan­daa ja uh­kai­lee somessa – Ylio­pis­to: Tit­te­liä ei voi ottaa pois

06.03.2022 16:29 5
Tilaajille

Lasten ja nuorten ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia vas­tus­ta­va kam­pan­ja vaihtoi nimeä

24.08.2021 11:08
Harhauttajat ruokkivat vanhempien ja lasten rokotepelkoa
Kolumni

Har­haut­ta­jat ruok­ki­vat van­hem­pien ja lasten ro­ko­te­pel­koa

12.08.2021 06:30 2
Tilaajille
Takaisin pimeään keskiaikaan
Kolumni

Ta­kai­sin pimeään kes­ki­ai­kaan

04.03.2021 07:00 2
Tilaajille
Ainakin 800 ihmistä on kuollut valheellisten koronauutisten ja someväitteiden takia – Eniten kuolemia seurannut metanolin juomisesta kehon puhdistusyrityksissä

Ainakin 800 ihmistä on kuollut val­heel­lis­ten ko­ro­na­uu­tis­ten ja so­me­väit­tei­den takia – Eniten kuo­le­mia seu­ran­nut me­ta­no­lin juo­mi­ses­ta kehon puh­dis­tus­yri­tyk­sis­sä

13.08.2020 22:07