Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Väestönsuojat
Väestönsuojia Lapissa tarkastavan yrityksen työtilaukset ovat moninkertaistuneet – "Nyt on aktualisoitunut se, että suojaa voidaan joskus tarvita"

Väes­tön­suo­jia Lapissa tar­kas­ta­van yri­tyk­sen työ­ti­lauk­set ovat mo­nin­ker­tais­tu­neet – "Nyt on ak­tua­li­soi­tu­nut se, että suojaa voidaan joskus tar­vi­ta"

25.11.2022 05:00 3
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki tarjoaa asukkailleen ilmaisia varautumisen koulutuksia ja väestönsuojan hoitajan kursseja

Ro­va­nie­men kau­pun­ki tarjoaa asuk­kail­leen il­mai­sia va­rau­tu­mi­sen kou­lu­tuk­sia ja väes­tön­suo­jan hoi­ta­jan kurs­se­ja

18.11.2022 19:38 1
Tilaajille
Ukrainasta saapuvat pakolaiset sekä väestönsuojien tilanne puhuttivat Kemijärven valtuustossa maanantaina

Uk­rai­nas­ta saa­pu­vat pa­ko­lai­set sekä väes­tön­suo­jien tilanne pu­hut­ti­vat Ke­mi­jär­ven val­tuus­tos­sa maa­nan­tai­na

21.03.2022 20:59
Tilaajille
Kunnat ovat varautuneet kriisitilanteeseen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kunnat ovat va­rau­tu­neet krii­si­ti­lan­tee­seen

17.03.2022 04:55
Tilaajille
Väestönsuojassa kannattaa tehdä vuositarkastus – "Suojien pitää olla aina toimintakunnossa"

Väes­tön­suo­jas­sa kan­nat­taa tehdä vuo­si­tar­kas­tus – "Suo­jien pitää olla aina toi­min­ta­kun­nos­sa"

09.03.2022 06:09
Tilaajille