Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tykkylumi
Mikä katkoi puut vaarojen lakialueilla? – "Kun tulee sopiva tuuli, se napsahtaa poikki kuin tulitikku"

Mikä katkoi puut vaa­ro­jen la­kia­lueil­la? – "Kun tulee sopiva tuuli, se nap­sah­taa poikki kuin tu­li­tik­ku"

15.03.2023 14:23 7
Tilaajille
Rovakaira varoittaa mahdollisista sähkönjakeluhäiriöistä tulevalle viikonlopulle – syynä lauhtuvan sään ja lumisateiden aiheuttama tykkylumi

Ro­va­kai­ra va­roit­taa mah­dol­li­sis­ta säh­kön­ja­ke­lu­häi­riöis­tä tu­le­val­le vii­kon­lo­pul­le – syynä lauh­tu­van sään ja lu­mi­sa­tei­den ai­heut­ta­ma tyk­ky­lu­mi

29.12.2022 14:53 8
Tilaajille
Puiden oksille kertyvä lumi aiheuttanut jo runsaasti sähkökatkoja – Rovakaira aloittaa tykkylumitarkastukset helikopterilla tänään

Puiden oksille kertyvä lumi ai­heut­ta­nut jo run­saas­ti säh­kö­kat­ko­ja – Ro­va­kai­ra aloit­taa tyk­ky­lu­mi­tar­kas­tuk­set he­li­kop­te­ril­la tänään

14.12.2022 13:15 1
Tilaajille
Teuvo Hietajärvelle luonto on jatkuva ihmettelyn ja ihastuksen aihe – Neljän vuoden uurastuksen päätteeksi syntyi kirja tykkylumen kauneudesta

Teuvo Hie­ta­jär­vel­le luonto on jatkuva ih­met­te­lyn ja ihas­tuk­sen aihe – Neljän vuoden uu­ras­tuk­sen päät­teek­si syntyi kirja tyk­ky­lu­men kau­neu­des­ta

07.03.2022 10:00 1
Tilaajille
Kuvausryhmä laittoi sir David Attenboroughn seisomaan lumihankeen Kuusamon Kuntivaarassa – Legendaarinen luontodokumentaristi matkusti Suomeen etsimään tykkypuita

Ku­vaus­ryh­mä laittoi sir David At­ten­bo­roughn sei­so­maan lu­mi­han­keen Kuu­sa­mon Kun­ti­vaa­ras­sa – Le­gen­daa­ri­nen luon­to­do­ku­men­ta­ris­ti mat­kus­ti Suomeen et­si­mään tyk­ky­pui­ta

27.01.2022 08:17
Tilaajille
Tykkylumipuut ihastuttavat nyt luonnossa kulkijoita – ja siksi Erkki Koski-Lammi ja monet muut haluvat tulla Lappiin juuri tähän aikaan talvesta

Tyk­ky­lu­mi­puut ihas­tut­ta­vat nyt luon­nos­sa kul­ki­joi­ta – ja siksi Erkki Kos­ki-Lam­mi ja monet muut haluvat tulla Lappiin juuri tähän aikaan tal­ves­ta

12.02.2021 18:00 1
Tilaajille