Politiikka: Hal­li­tus sopi yl­lät­täen isosta suo­je­lu­pa­ke­tis­ta valtion maille, Lapista on mukana 11 aluetta

Pääkirjoitus: Seu­raa­van pää­mi­nis­te­rin puo­lue­kan­ta on vielä ar­voi­tus – ­var­maa on, että hal­li­tus­neu­vot­te­luis­ta tulee en­nä­tys­vai­keat

Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Tukilakot
AKT sulkee Suomen satamat Keiteleen työtaistelun johdosta – mistä pahenevassa kiistassa on kyse?

AKT sulkee Suomen satamat Kei­te­leen työ­tais­te­lun joh­dos­ta – mistä pa­he­ne­vas­sa kiis­tas­sa on kyse?

27.12.2021 15:41 22
Tilaajille
Sähköliiton tukilakot eivät kylmennä koteja – kohteena on teollisuus, mutta konkreettiset vaikutukset jäänevät vähiin

Säh­kö­lii­ton tu­ki­la­kot eivät kyl­men­nä koteja – koh­tee­na on teol­li­suus, mutta konk­reet­ti­set vai­ku­tuk­set jää­ne­vät vähiin

02.01.2020 21:01
Pääkirjoitus: Lakon ratkaisussa pallo on nyt Postilla
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Lakon rat­kai­sus­sa pallo on nyt Pos­til­la

25.11.2019 17:28
Tilaajille
Finnair perunut valtaosan maanantain lennoista, tukilakko vaikuttaa myös tiistain lentoihin –"Ei ole tungosta, kaikki on melkein tyhjää", Kittilään matkalla ollut lentomatkustaja kommentoi tilannetta

Finnair perunut val­ta­osan maa­nan­tain len­nois­ta, tu­ki­lak­ko vai­kut­taa myös tiis­tain len­toi­hin –"Ei ole tun­gos­ta, kaikki on melkein tyh­jää", Kit­ti­lään mat­kal­la ollut len­to­mat­kus­ta­ja kom­men­toi ti­lan­net­ta

25.11.2019 13:20
Postin lakko voi venyä joulun alle, tukilakot laajenevat maanantaina – PAU hylkäsi sovintoesityksen, koska Medialiitto ei hyväksynyt esitystä pakettilajittelijoista

Postin lakko voi venyä joulun alle, tu­ki­la­kot laa­je­ne­vat maa­nan­tai­na – PAU hylkäsi so­vin­toe­si­tyk­sen, koska Me­dia­liit­to ei hy­väk­sy­nyt esi­tys­tä pa­ket­ti­la­jit­te­li­jois­ta

24.11.2019 22:53
Postin työehtoriita jatkuu: PAU hylkäsi sovintoesityksen, koska Medialiitto ei hyväksynyt esitystä pakettilajittelijoista – Tukilakot laajenevat maanantaina

Postin työ­eh­to­rii­ta jatkuu: PAU hylkäsi so­vin­toe­si­tyk­sen, koska Me­dia­liit­to ei hy­väk­sy­nyt esi­tys­tä pa­ket­ti­la­jit­te­li­jois­ta – Tu­ki­la­kot laa­je­ne­vat maa­nan­tai­na

24.11.2019 19:18
Tilaajille
Finnair on joutunut perumaan jo lähes 300 lentoa, koska Postin kiistaan ei löytynyt sopua - vaikuttanee myös Lapin lentoihin

Finnair on jou­tu­nut pe­ru­maan jo lähes 300 lentoa, koska Postin kiis­taan ei löy­ty­nyt sopua - vai­kut­ta­nee myös Lapin len­toi­hin

24.11.2019 19:55
Rekat seisovat terminaaleissa ja jotkin aluksetkin satamissa  – postilakon tukitoimet vaikuttavat varsinkin Pohjoismaiden ja Länsi-Euroopan liikenteeseen

Rekat sei­so­vat ter­mi­naa­leis­sa ja jotkin aluk­set­kin sa­ta­mis­sa – pos­ti­la­kon tu­ki­toi­met vai­kut­ta­vat var­sin­kin Poh­jois­mai­den ja Län­si-Eu­roo­pan lii­ken­tee­seen

22.11.2019 14:13
"Haastava, haastava" – Postilakon selvitysryhmällä on edessä hikinen viikonloppu, sillä maanantaina uhkaa tukilakkosuma

"Haas­ta­va, haas­ta­va" – Pos­ti­la­kon sel­vi­tys­ryh­mäl­lä on edessä hikinen vii­kon­lop­pu, sillä maa­nan­tai­na uhkaa tu­ki­lak­ko­su­ma

22.11.2019 11:51
Postilakon selvitysryhmällä on edessä hikinen viikonloppu, sillä maanantaina voi rysähtää tukilakkojen suma

Pos­ti­la­kon sel­vi­tys­ryh­mäl­lä on edessä hikinen vii­kon­lop­pu, sillä maa­nan­tai­na voi ry­säh­tää tu­ki­lak­ko­jen suma

22.11.2019 08:47
Huippusuosittu  ja palkittu Disturb-verkkokauppa Keminmaasta huolissaan postilakosta: "Nyt pitäisi tehdä vuoden parasta tulosta"

Huip­pu­suo­sit­tu ja pal­kit­tu Dis­turb-verk­ko­kaup­pa Ke­min­maas­ta huo­lis­saan pos­ti­la­kos­ta: "Nyt pitäisi tehdä vuoden parasta tu­los­ta"

21.11.2019 10:42
Tilaajille
Postilakon purkuyritykset jatkuvat iltapäivällä – tukilakot jatkuvat, vaikka työnantaja syyttää niiden perusteita vanhentuneiksi

Pos­ti­la­kon pur­ku­yri­tyk­set jat­ku­vat il­ta­päi­väl­lä – tu­ki­la­kot jat­ku­vat, vaikka työn­an­ta­ja syyttää niiden pe­rus­tei­ta van­hen­tu­neik­si

20.11.2019 10:11
Myös Merimies-Unioni liittyi Rautatiealan Unionin kanssa tukemaan postilakkoa – Rautateiden tavaraliikenne pysähtyy vuorokaudeksi ja alusten autokansille ei enää oteta rekkoja

Myös Me­ri­mies-Unio­ni liittyi Rau­ta­tie­alan Unionin kanssa tu­ke­maan pos­ti­lak­koa – Rau­ta­tei­den ta­va­ra­lii­ken­ne py­säh­tyy vuo­ro­kau­dek­si ja alusten au­to­kan­sil­le ei enää oteta rekkoja

14.11.2019 15:13