Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Tukilakot

Säh­kö­lii­ton tu­ki­la­kot eivät kyl­men­nä koteja – koh­tee­na on teol­li­suus, mutta konk­reet­ti­set vai­ku­tuk­set jää­ne­vät vähiin

02.01.2020 21:01
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Lakon rat­kai­sus­sa pallo on nyt Pos­til­la

25.11.2019 17:28
Tilaajille

Finnair perunut val­ta­osan maa­nan­tain len­nois­ta, tu­ki­lak­ko vai­kut­taa myös tiis­tain len­toi­hin –"Ei ole tun­gos­ta, kaikki on melkein tyh­jää", Kit­ti­lään mat­kal­la ollut len­to­mat­kus­ta­ja kom­men­toi ti­lan­net­ta

25.11.2019 13:20

Postin lakko voi venyä joulun alle, tu­ki­la­kot laa­je­ne­vat maa­nan­tai­na – PAU hylkäsi so­vin­toe­si­tyk­sen, koska Me­dia­liit­to ei hy­väk­sy­nyt esi­tys­tä pa­ket­ti­la­jit­te­li­jois­ta

24.11.2019 22:53

Postin työ­eh­to­rii­ta jatkuu: PAU hylkäsi so­vin­toe­si­tyk­sen, koska Me­dia­liit­to ei hy­väk­sy­nyt esi­tys­tä pa­ket­ti­la­jit­te­li­jois­ta – Tu­ki­la­kot laa­je­ne­vat maa­nan­tai­na

24.11.2019 19:18
Tilaajille

Finnair on jou­tu­nut pe­ru­maan jo lähes 300 lentoa, koska Postin kiis­taan ei löy­ty­nyt sopua - vai­kut­ta­nee myös Lapin len­toi­hin

24.11.2019 19:55

Rekat sei­so­vat ter­mi­naa­leis­sa ja jotkin aluk­set­kin sa­ta­mis­sa – pos­ti­la­kon tu­ki­toi­met vai­kut­ta­vat var­sin­kin Poh­jois­mai­den ja Län­si-Eu­roo­pan lii­ken­tee­seen

22.11.2019 14:13

"Haas­ta­va, haas­ta­va" – Pos­ti­la­kon sel­vi­tys­ryh­mäl­lä on edessä hikinen vii­kon­lop­pu, sillä maa­nan­tai­na uhkaa tu­ki­lak­ko­su­ma

22.11.2019 11:51

Pos­ti­la­kon sel­vi­tys­ryh­mäl­lä on edessä hikinen vii­kon­lop­pu, sillä maa­nan­tai­na voi ry­säh­tää tu­ki­lak­ko­jen suma

22.11.2019 08:47

Huip­pu­suo­sit­tu ja pal­kit­tu Dis­turb-verk­ko­kaup­pa Ke­min­maas­ta huo­lis­saan pos­ti­la­kos­ta: "Nyt pitäisi tehdä vuoden parasta tu­los­ta"

21.11.2019 10:42
Tilaajille

Pos­ti­la­kon pur­ku­yri­tyk­set jat­ku­vat il­ta­päi­väl­lä – tu­ki­la­kot jat­ku­vat, vaikka työn­an­ta­ja syyttää niiden pe­rus­tei­ta van­hen­tu­neik­si

20.11.2019 10:11

Myös Me­ri­mies-Unio­ni liittyi Rau­ta­tie­alan Unionin kanssa tu­ke­maan pos­ti­lak­koa – Rau­ta­tei­den ta­va­ra­lii­ken­ne py­säh­tyy vuo­ro­kau­dek­si ja alusten au­to­kan­sil­le ei enää oteta rekkoja

14.11.2019 15:13