pääkirjoitus: Voiko mat­kai­lus­sa olla ta­voit­tee­na pelkkä kasvu?

Kolumni: Välitä lem­mi­kis­tä­si ja kerää koi­ran­ka­kat kadulta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Tenojoen kalastussääntö
Viimeisin 4 tuntia
Tenon päivitetty kalastussääntö etenee eduskuntaan – oikeuskanslerinviraston ennakkotarkastuksessa ei ilmennyt huomautettavaa

Tenon päi­vi­tet­ty ka­las­tus­sään­tö etenee edus­kun­taan – oi­keus­kans­le­rin­vi­ras­ton en­nak­ko­tar­kas­tuk­ses­sa ei il­men­nyt huo­mau­tet­ta­vaa

20:27
Tilaajille
Vanhemmat
Suomen ja Norjan yhteinen Tenon kalastussääntö allekirjoitettiin ja etenee eduskunnan käsiteltäväksi – jatkossa kyttyrälohta saisi kalastaa ilman erillistä pyyntihanketta

Suomen ja Norjan yh­tei­nen Tenon ka­las­tus­sään­tö al­le­kir­joi­tet­tiin ja etenee edus­kun­nan kä­si­tel­tä­väk­si – jat­kos­sa kyt­ty­rä­loh­ta saisi ka­las­taa ilman eril­lis­tä pyyn­ti­han­ket­ta

22.12.2023 17:30 1
Tilaajille
Suomi ja Norja sopivat Tenojoen kalastussäännöstä, lohen kalastus sallittaisiin ylijäämäkiintiöistä – saamelaiskäräjät tyytymätön neuvotteluihin

Suomi ja Norja sopivat Te­no­joen ka­las­tus­sään­nös­tä, lohen ka­las­tus sal­lit­tai­siin yli­jää­mä­kiin­tiöis­tä – saa­me­lais­kä­rä­jät tyy­ty­mä­tön neu­vot­te­lui­hin

30.06.2023 18:00 15
Tilaajille
Uuden lohisäännön vääntö Tenolle kiihtyy Norjan kanssa – "Varmin tapa turvata poikastuotantoa on, ettei vähiä nousu- ja kutulohia kalasteta"

Uuden lo­hi­sään­nön vääntö Tenolle kiihtyy Norjan kanssa – "Varmin tapa turvata poi­kas­tuo­tan­toa on, ettei vähiä nousu- ja ku­tu­lo­hia ka­las­te­ta"

20.11.2022 15:42 3
Tilaajille
”Kalastan kotijoella niin kauan kuin vapa pysyy kädessä” – koskeeko kalastuslaki saamelaisia vai ei?

”Ka­las­tan ko­ti­joel­la niin kauan kuin vapa pysyy kä­des­sä” – ­kos­kee­ko ka­las­tus­la­ki saa­me­lai­sia vai ei?

17.08.2022 13:59 19
Tilaajille
Tenojoen sivuvesiä koskeva kalastussääntö hyväksytty  – lohenkalastuskielto vielä eduskunnassa, päätöstä odotetaan pian

Te­no­joen si­vu­ve­siä koskeva ka­las­tus­sään­tö hy­väk­syt­ty – ­lo­hen­ka­las­tus­kiel­to vielä edus­kun­nas­sa, pää­tös­tä odo­te­taan pian

26.05.2022 09:36 1
Tilaajille
Tenojoen muuta kuin lohenkalastusta koskevat kalastusmääräykset hyväksyttiin

Te­no­joen muuta kuin lo­hen­ka­las­tus­ta kos­ke­vat ka­las­tus­mää­räyk­set hy­väk­syt­tiin

05.05.2022 17:19 2
Tilaajille
Suomi ja Norja aloittavat neuvottelut Tenojoen kalastuksesta –  raportin mukaan Tenojoen lohikannat eivät ole elpyneet

Suomi ja Norja aloit­ta­vat neu­vot­te­lut Te­no­joen ka­las­tuk­ses­ta – ra­por­tin mukaan Te­no­joen lo­hi­kan­nat eivät ole el­py­neet

11.01.2022 07:01 2
Tilaajille
Norja peruutti koukkuverkon käyttökiellon Finnmarkin merialueella – Suomi on pyytänyt Norjalta tarkempaa selvitystä

Norja pe­ruut­ti kouk­ku­ver­kon käyt­tö­kiel­lon Finn­mar­kin me­ri­alueel­la – Suomi on pyy­tä­nyt Nor­jal­ta tar­kem­paa sel­vi­tys­tä

04.06.2021 15:24 4
Tilaajille
Suomi ja Norja alkavat neuvotella Tenon kalastussäännöstä jo ennen kesälomia – Neuvotteluihin lähtevä kokoonpano julki

Suomi ja Norja alkavat neu­vo­tel­la Tenon ka­las­tus­sään­nös­tä jo ennen ke­sä­lo­mia – Neu­vot­te­lui­hin lähtevä ko­koon­pa­no julki

20.05.2020 19:00
Tilaajille
Pilkkimatkailulle Norjaan tuli musta kevät, tuleeko Tenolle musta kesä?

Pilk­ki­mat­kai­lul­le Norjaan tuli musta kevät, tuleeko Tenolle musta kesä?

25.03.2020 11:43
Tilaajille
Pöytäkirja Tenojoen kalastussäännön muutoksista allekirjoitettiin – Lupamyynnin aloittamisesta ei vielä tietoa, Norja ja Suomi pohtivat koronaviruksen vaikutuksia

Pöy­tä­kir­ja Te­no­joen ka­las­tus­sään­nön muu­tok­sis­ta al­le­kir­joi­tet­tiin – Lu­pa­myyn­nin aloit­ta­mi­ses­ta ei vielä tietoa, Norja ja Suomi poh­ti­vat ko­ro­na­vi­ruk­sen vai­ku­tuk­sia

24.03.2020 11:55
Tilaajille