Aluevaltuusto: Tässä on Lapin uusi alue­val­tuus­to – katso val­tuu­tet­tu­jen kuvat

Tulospalvelu: Katso tästä Lapin hy­vin­voin­ti­alueen ja koko Suomen vaa­li­tu­los

Aluevaalit: Uusi alue­val­tuus­to on valittu – Mitä ta­pah­tuu seu­raa­vak­si?

Tilaajille

Norja pe­ruut­ti kouk­ku­ver­kon käyt­tö­kiel­lon Finn­mar­kin me­ri­alueel­la – Suomi on pyy­tä­nyt Nor­jal­ta tar­kem­paa sel­vi­tys­tä

Päätös tuli yllätyksenä Suomen viranomaisille.

Suomi ja Norja päätyivät kevään aikaisten neuvotteluidensa perusteella kieltämään lohen kalastuksen Tenon pääuomassa ja sivuvesistöissä. Vastaavasti Norja kielsi lohenkalastuksen Tenovuonossa sekä ulkorannikolla Tenonvuonon molemmin puolin. Tällä viikolla Norja päätti peruuttaa koukkuverkon käyttökiellon muualla Finnmarkin merialueella vuodeksi 2021. Päätös yllätti Suomen viranomaiset.

Norjan päätös kuuluu sen kansalliseen päätösvaltaan, eikä suoraan rikkonut Suomen ja Norjan välistä sopimusta vuoden 2021 Tenojoen kalastuksesta. Sopimusta neuvoteltaessa Suomella oli kuitenkin käsitys siitä, että koukkuverkon kielto on voimassa myös Finnmarkin alueella ja täydentää muita toimia lohikannan suojelemiseksi.