Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

häiriöt: Kaleva Median lehtien App­le-so­vel­lus­ten häiriö saattaa haitata käyttöä

Suomenlahden kaasuputken vaurioituminen
Poliisi: Kaasuputkivaurion tekninen tutkinta vahvistaa epäilyä, että merestä löytynyt ankkuri kuuluu kiinalaisalukselle

Po­lii­si: Kaa­su­put­ki­vau­rion tek­ni­nen tut­kin­ta vah­vis­taa epäi­lyä, että merestä löy­ty­nyt ankkuri kuuluu kii­na­lais­aluk­sel­le

10.11.2023 13:06
Kaasuputkivauriosta epäillyllä Newnew Polar Bearilla on vahvoja kytköksiä Venäjään ­– Suomalaislähde: ”Varustamon alusten päällystö koostuu pääosin venäläisistä”

Kaa­su­put­ki­vau­rios­ta epäil­lyl­lä Newnew Polar Bea­ril­la on vahvoja kyt­kök­siä Ve­nä­jään – Suo­ma­lais­läh­de: ”Va­rus­ta­mon alusten pääl­lys­tö koostuu pääosin ve­nä­läi­sis­tä”

26.10.2023 11:05 2
Tilaajille
Kaasuputkivaurion tutkinta edennyt: "Möykky" paljastui ankkuriksi

Kaa­su­put­ki­vau­rion tut­kin­ta eden­nyt: "Möyk­ky" pal­jas­tui ank­ku­rik­si

24.10.2023 20:05 1
Krp paljasti tutkimustuloksia: Kaasuputkivaurio johtui pohjassa raahatusta ankkurista – Kiinalaisalus Newnew Polar Bear ainoa epäilty tapauksesta

Krp pal­jas­ti tut­ki­mus­tu­lok­sia: Kaa­su­put­ki­vau­rio johtui poh­jas­sa raa­ha­tus­ta ank­ku­ris­ta – Kii­na­lais­alus Newnew Polar Bear ainoa epäilty ta­pauk­ses­ta

25.10.2023 13:29
Tilaajille
Analyysi: Vaikka Venäjän kyvykkyys vedenalaisiin sabotaaseihin on kiistaton, tuorein taidonnäyte löytyy Kiinalta – Kiina katkoi Taiwanille kuuluvien saarten datakaapeleita alkuvuonna

Ana­lyy­si: Vaikka Venäjän ky­vyk­kyys ve­den­alai­siin sa­bo­taa­sei­hin on kiis­ta­ton, tuorein tai­don­näy­te löytyy Kii­nal­ta – Kiina katkoi Tai­wa­nil­le kuu­lu­vien saarten da­ta­kaa­pe­lei­ta al­ku­vuon­na

23.10.2023 17:24 3
Tilaajille
Ruotsin hallitus: Televiestintäkaapeli Virosta Ruotsiin vaurioitunut, syy tuntematon

Ruotsin hal­li­tus: Te­le­vies­tin­tä­kaa­pe­li Virosta Ruot­siin vau­rioi­tu­nut, syy tun­te­ma­ton

17.10.2023 20:51
Analyysi: Kaasuputken tuho Suomen talousvesillä uhkaa unohtua uppeluksiin – USA varoitti Nato-liittolaisiin kohdennetuista Venäjän vedenalaisista iskuista alkuvuonna

Ana­lyy­si: Kaa­su­put­ken tuho Suomen ta­lous­ve­sil­lä uhkaa unohtua up­pe­luk­siin – USA va­roit­ti Na­to-liit­to­lai­siin koh­den­ne­tuis­ta Venäjän ve­den­alai­sis­ta is­kuis­ta al­ku­vuon­na

17.10.2023 16:26
Tilaajille
Merikapteeni ihmettelee ankkuriteoriaa kaasuputken tuhosta – "Todella outoa jos joku väittää ankkuroituneensa keskelle Suomenlahtea myrskyssä"

Me­ri­kap­tee­ni ih­met­te­lee ank­ku­ri­teo­riaa kaa­su­put­ken tuhosta – "To­del­la outoa jos joku väittää ank­ku­roi­tu­neen­sa kes­kel­le Suo­men­lah­tea myrs­kys­sä"

13.10.2023 10:40 4
Tilaajille