Suojautuminen
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Hoi­va­ko­ti­tar­tun­nat es­tet­tä­vä te­hok­kaam­min

17.01.2021 17:53
Tilaajille

Voiko työ­mat­ka­lii­ken­tee­seen hank­ki­man­sa maskit vä­hen­tää ve­ro­tuk­ses­sa? Tämä olisi asian­tun­ti­jan mukaan mah­dol­lis­ta yhdessä ti­lan­tees­sa

07.08.2020 14:49

Jos käytät kan­gas­mas­kia, ota huo­mioon nämä seikat – Ter­veys­vi­ran­omai­set ko­ko­si­vat rau­ta­lan­ka­oh­jeet kan­sa­lai­sil­le

11.05.2020 13:03 1
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Teenkö kaiken väärin?

07.05.2020 06:00 1
Tilaajille

Uusi tek­niik­ka tappaa pöpöt pin­noil­ta – ro­va­nie­me­läi­nen ruo­ka­kaup­pa tilasi kä­sit­te­lyn, jonka pitäisi hä­vit­tää pa­him­mat­kin vi­ruk­set

30.04.2020 15:28
Tilaajille

Hoitaja kertoo: Yli­tor­nion ter­veys­kes­kuk­sen johto vii­vyt­te­li suo­jaus­toi­mien aloit­ta­mi­ses­sa, nyt korona kaataa hen­ki­lö­kun­taa petiin

23.04.2020 06:30
Tilaajille

Jär­jes­töt jul­kai­si­vat vi­ral­li­set om­pe­luoh­jeet, joilla syntyy kas­vo­mas­ki kotoa löy­ty­vis­tä tar­vik­keis­ta – "Tämä on uusi kan­sa­lais­tai­to"

08.04.2020 12:59
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Suo­jau­du­taan pa­rem­min, tes­ta­taan enemmän

04.04.2020 09:35
Tilaajille

Sak­sa­lai­nen en­si­hoi­to­lää­kä­ri Michael Kratzer sin­nit­te­lee 30 hen­gi­tys­suo­jal­la – sen jälkeen ko­ti­käyn­nit lop­pu­vat

13.03.2020 14:05