Summarum Oy
Vihreästä sähköstä ei enää vain puhuta, sitä myös kulutetaan – ”Uusiutuvan energian hinta ei näyttäydy enää kynnyskysymyksenä ympäristöystävällistä sähköä valittaessa”
Mainos Summarum Oy

Vih­reäs­tä säh­kös­tä ei enää vain puhuta, sitä myös ku­lu­te­taan – ”Uu­siu­tu­van ener­gian hinta ei näyt­täy­dy enää kyn­nys­ky­sy­myk­se­nä ym­pä­ris­tö­ys­tä­väl­lis­tä sähköä va­lit­taes­sa”

20.01.2021 10:00
Edessä isompi hankinta? Onko lainan maksukuluissa yhtään säästövaraa? – ”Kalliiden kulutusluottojen ja muiden lainojen vertailu sekä siirtäminen yhdeksi edulliseksi lainaksi käy helposti kotoa käsin”
Mainos Summarum Oy

Edessä isompi han­kin­ta? Onko lainan mak­su­ku­luis­sa yhtään sääs­tö­va­raa? – ”Kal­lii­den ku­lu­tus­luot­to­jen ja muiden lai­no­jen ver­tai­lu sekä siir­tä­mi­nen yhdeksi edul­li­sek­si lai­nak­si käy hel­pos­ti kotoa käsin”

25.12.2020 06:00
Asuntolainojen kysyntä piristyi kevään jälkeen – ”Lainojen kilpailutus onnistuu helposti kotoa käsin”
Mainos Summarum Oy

Asun­to­lai­no­jen kysyntä pi­ris­tyi kevään jälkeen – ”Lai­no­jen kil­pai­lu­tus on­nis­tuu hel­pos­ti kotoa käsin”

11.11.2020 06:00