Kulttuuri: Tor­nion­laak­son museon uudeksi joh­ta­jak­si Titta Kal­lio-Sep­pä

Ohje: Katso Lapin Kansan video: Näin teet ko­ro­na­vi­ruk­sen ko­ti­tes­tin oikein

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Sukupuolet
Näkökulma: Ministerit valitsivat lapsen vallassa roikkumisen sijaan – enteileekö nuorten naisjohtajien esimerkki yhteiskunnallista muutosta myös miehillä?

Nä­kö­kul­ma: Mi­nis­te­rit va­lit­si­vat lapsen val­las­sa roik­ku­mi­sen sijaan – en­tei­lee­kö nuorten nais­joh­ta­jien esi­merk­ki yh­teis­kun­nal­lis­ta muu­tos­ta myös mie­hil­lä?

03.10.2021 18:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Valitse su­ku­puo­le­si

24.07.2021 05:05
Tilaajille
Tilastot osoittavat karulla tavalla, kuinka naiset ovat lähteneet monesta Lapin kunnasta – Työn ja vaikutusmahdollisuuksien puute on selitys, muttei ainoa
Pääkirjoitus

Ti­las­tot osoit­ta­vat karulla ta­val­la, kuinka naiset ovat läh­te­neet monesta Lapin kun­nas­ta – Työn ja vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sien puute on se­li­tys, muttei ainoa

06.04.2021 21:38
Tilaajille
Tutkimuksin ei voida todistaa teorioita miesten putkiaivoista ja naisten tippaleipäaivoista – Aivojen ja oppimisen myytit elävät sitkeästi hömppäuskomuksina

Tut­ki­muk­sin ei voida to­dis­taa teo­rioi­ta miesten put­ki­ai­vois­ta ja naisten tip­pa­lei­pä­ai­vois­ta – Aivojen ja op­pi­mi­sen myytit elävät sit­keäs­ti hömp­pä­us­ko­muk­si­na

19.09.2020 19:30
Tilaajille
Tahto kasvaa sellaiseksi kuin itsestä tuntuu – Louna-Tuuli Luukan lastenteatteriesitys kutsuu pohtimaan ihmisyyden eri puolia ja sukupuolen moninaisuutta

Tahto kasvaa sel­lai­sek­si kuin itsestä tuntuu – Lou­na-Tuu­li Luukan las­ten­teat­te­ri­esi­tys kutsuu poh­ti­maan ih­mi­syy­den eri puolia ja su­ku­puo­len mo­ni­nai­suut­ta

16.11.2019 19:17
Tilaajille