Sukupuolet
Pääkirjoitus

Ti­las­tot osoit­ta­vat karulla ta­val­la, kuinka naiset ovat läh­te­neet monesta Lapin kun­nas­ta – Työn ja vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sien puute on se­li­tys, muttei ainoa

06.04.2021 21:38
Tilaajille

Tut­ki­muk­sin ei voida to­dis­taa teo­rioi­ta miesten put­ki­ai­vois­ta ja naisten tip­pa­lei­pä­ai­vois­ta – Aivojen ja op­pi­mi­sen myytit elävät sit­keäs­ti hömp­pä­us­ko­muk­si­na

19.09.2020 19:30
Tilaajille

Tahto kasvaa sel­lai­sek­si kuin itsestä tuntuu – Lou­na-Tuu­li Luukan las­ten­teat­te­ri­esi­tys kutsuu poh­ti­maan ih­mi­syy­den eri puolia ja su­ku­puo­len mo­ni­nai­suut­ta

16.11.2019 19:17
Tilaajille