pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Pääkirjoitus
Tilaajille

Ti­las­tot osoit­ta­vat karulla ta­val­la, kuinka naiset ovat läh­te­neet monesta Lapin kun­nas­ta – Työn ja vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sien puute on se­li­tys, muttei ainoa

Lapin väkiluku on pienentynyt koko 2000-luvun. Tuoreimpien tilastojen mukaan Lapissa asuu 176 658 asukasta, loppuvuodesta määrä on hyvin todennäköisesti tätäkin pienempi. Vain muutama Lapin kunta, ennen kaikkea Rovaniemi, on kasvanut.

Ihmisten muutto maalta kaupunkeihin ei ole pelkästään Lapin eikä edes Suomen ongelma. Kehitys on ollut samanlainen kaikkialla.