sosiaali- ja terveyspalvelut
Lukijalta Mielipide

Lapin so­te-val­mis­te­lu ei edisty

08.01.2021 05:25
Tilaajille
Saamelaiskäräjät: Nykytilan vahvistaminen soteuudistuksessa ei riittävä tavoite saamelaisväestön terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi

Saa­me­lais­kä­rä­jät: Ny­ky­ti­lan vah­vis­ta­mi­nen so­teuu­dis­tuk­ses­sa ei riit­tä­vä tavoite saa­me­lais­väes­tön ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin tur­vaa­mi­sek­si

26.09.2020 09:35 1
Tilaajille
Jos sote-uudistus ei jätä maakunnille riittävästi itsenäisyyttä päättää palvelujen järjestämisestä, uudistus on täysin turha ja veronmaksajille kallis
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Jos so­te-uu­dis­tus ei jätä maa­kun­nil­le riit­tä­väs­ti it­se­näi­syyt­tä päättää pal­ve­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä, uu­dis­tus on täysin turha ja ve­ron­mak­sa­jil­le kallis

18.09.2020 06:00 1
Tilaajille