Kolumni: Ro­va­nie­men kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pitää estää ve­ro­va­ro­jen kaap­paus lait­ta­mal­la kylien säätiö ruotuun

Sää: Lapissa vii­kos­ta on tulossa märkä ja ma­ta­la­pai­nei­nen – "Paras mah­dol­li­suus lumi- ja rän­tä­sa­tee­seen on Kä­si­var­res­sa"

pääkirjoitus: Putinin Venäjä on to­dis­ta­nut ar­vaa­mat­to­muu­ten­sa ja häi­käi­le­mät­tö­myy­ten­sä jo useam­paan kertaan – Suomen on oltava valmis mihin tahansa

Sosiaali- ja terveyspalvelun asiakasmaksut
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pie­ni­tu­lois­ten ahdinko huo­mioi­ta­va so­te-mak­suis­sa

20.09.2022 04:00
Tilaajille
Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut yhtenäistetään Lapin hyvinvointialueella – tehdyn selvitystyön mukaan Lapin kuntien ja kuntayhtymien perimissä asiakasmaksuissa ei ole suuria eroja

So­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen asia­kas­mak­sut yh­te­näis­te­tään Lapin hy­vin­voin­ti­alueel­la – tehdyn sel­vi­tys­työn mukaan Lapin kuntien ja kun­ta­yh­ty­mien pe­ri­mis­sä asia­kas­mak­suis­sa ei ole suuria eroja

16.06.2022 17:22
Tilaajille